Tasavallan presidentin esittely 4.9.2020

Istunnon ajankohta 4.9.2020 11.00 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO


Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, Henkilöstöjohtaja p.029 5350038

Edustuston päällikön tehtävän päättyminen

Sari Annika Rautio, Lähetystöneuvos p.029 5351534

Valtuuskunnan asettaminen Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 75. istuntokaudelle


Oikeusministeriö

Janina Groop-Bondestam, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150334

1. Landskapslag om kompensation till kommunerna för minskade skatteintäkter 2020 2. Landskapslag om temporär ändring av landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna 3. Landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin 4. Landskapslag om temporär ändring av landskapslagen om studiestöd 5. Landskapslag om ändring av landskapslagen om naturvård 6. Landskapslag om ändring av körkortslagen för Åland 7. Landskapslag om ändring av 1c § 2 mom. landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av familjevårdarlagen 8. Landskapslag om ändring av 29f § kommunalskattelagen för Åland

Tasavallan presidentin asetus sosiaalihuollon ammattihenkilöiden kelpoisuusvaatimuksiin ja ammattitoimintaan liittyvien eräiden hallinto- ja valvontatehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla


Valtiovarainministeriö

Kirsi Kuuttiniemi, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530207

Valtion virka-ansiomerkkitoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 1.10.2020 – 30.9.2025