Tasavallan presidentin esittely 5.1.2023

Istunnon ajankohta 5.1.2023 13.30 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, Henkilöstöjohtaja p.029 5350038

Edustuston päällikön sivuakkreditointi


Maa- ja metsätalousministeriö

Orian Bondestam, Neuvotteleva virkamies p.029 5162494

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta (HE 205/2022 vp; EV 228/2022 vp)


Ympäristöministeriö

Leila Suvantola, Lainsäädäntöneuvos p.029 5250433

Eduskunnan vastaus Hallituksen esitys eduskunnalle luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 76/2022 vp; EV 227/2022 vp)


Valtioneuvoston kanslia

Arno Liukko, Hallitusneuvos p.+35 8295160175

Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta