Tasavallan presidentin esittely 5.11.2021

Istunnon ajankohta 5.11.2021 11.00 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, Henkilöstöjohtaja p.029 5350038

Edustuston päällikön sivuakkreditointi


Sisäministeriö

Seppo Sivula, Poliisitarkastaja, esittelijä p.029 5488591

Kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroista hyväksymistä koskevalla sopimuksella perustetun pysyvän komission (C.I.P.) päätösten XXXV-36 – XXXV-46 hyväksyminen


Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kirsi Lamberg, Hallitusneuvos p.+35 8295330397

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain 10 §:n muuttamisesta (HE 113/2021 vp; EV 139/2021 vp)


Liikenne- ja viestintäministeriö


Sosiaali- ja terveysministeriö


Ympäristöministeriö