Tasavallan presidentin esittely 6.9.2019

Istunnon ajankohta 6.9.2019 11.00 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO


Ulkoministeriö

Pirjo Tulokas, Henkilöstöjohtaja p.029 5351413

Edustuston päällikön tehtävään määrääminen

Edustuston päälliköiden sivuakkreditointeja

Ulkoministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään valtuutus

Anu Laamanen, Ulkoasiainneuvos p.029 5351762

Turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen tasavallan ja Ukrainan välillä tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Sari Annika Rautio, Lähetystöneuvos p.029 5351534

Valtuuskunnan asettaminen Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 74. istuntokaudelle

Tarja Kangaskorte, Lähetystöneuvos p.029 5350292

Eduskunnan kirjelmä Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2018 antaman kertomuksen johdosta EK 38/2018 vp-K 23/2018 vp 


Oikeusministeriö

Anne Hallavainio, Hallitusneuvos, yksikönpäällikkö p.029 5150458

Markkinaoikeuden ylituomarin viran (D 19) täyttäminen

Johanna Nyberg, Hallitussihteeri p.029 5150068

Armonanomusten hylkääminen *

Armonanomusten jättäminen varteen ottamatta *


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: info@vnk.fi.
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.


Puolustusministeriö

Sinikka Vahvaselkä, Vanhempi hallitussihteeri p.029 5140431

Kenraalin virkaan nimittämisiä ja tehtävään määräämisiä puolustusvoimissa