Tasavallan presidentin esittely 7.5.2021

Istunnon ajankohta 7.5.2021 11.00 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO


Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, Henkilöstöjohtaja p.029 5350038

Edustuston päällikön sivuakkreditointi

Suomen edustajan valtuuttaminen kansainväliseen järjestöön


Oikeusministeriö

Janina Groop-Bondestam, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150334

Landskapslag om temporär ändring av landskapslagen om studiestöd

Joanna Grandell, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150220

Vihkimisen pätevyys *


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: kirjaamo@vnk.fiAvautuu uudessa välilehdessä.
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussaAvautuu uudessa välilehdessä.


Sisäministeriö

Seppo Sivula, Poliisitarkastaja, esittelijä p.029 5488591

Kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroista hyväksymistä koskevalla sopimuksella perustetun pysyvän komission (C.I.P) päätösten XXXV-20 – XXXV-35 hyväksyminen


Valtiovarainministeriö


Maa- ja metsätalousministeriö

Orian Bondestam, Neuvotteleva virkamies p.029 5162494

Eduskunnan vastaus Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 20/2021 vp; EV 36/2021 vp)


Ympäristöministeriö

Anu Karjalainen, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295250067

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi asumisoikeusasunnoista sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta (HE 189/2020 vp; EV 26/2021)