Tasavallan presidentin esittely 8.10.2021

Istunnon ajankohta 8.10.2021 11.00 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO

Oikeusministeriö

Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026

Korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen viran täyttäminen

1) Kainuun käräjäoikeuden laamannin viran (D 17) täyttäminen 2) Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 3) Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen


Puolustusministeriö

Sami Roikonen, Osastoesiupseeri p.029 5140442

Vaihdos ja tehtävään määrääminen apulaispuolustusasiamieskunnassa


Valtiovarainministeriö

Marja Niiranen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530238

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi arvonlisäverolain 8 ja 130 §:n muuttamisesta sekä arvonlisäverolain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 125/2021 vp; EV 124/2021 vp)


Työ- ja elinkeinoministeriö


Sosiaali- ja terveysministeriö

Taneli Puumalainen, Osastopäällikkö p.029 5163280

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 58 d §:n muuttamisesta (HE 118/2021 vp, EV 122/2021 vp)


Ympäristöministeriö

Charlotta von Troil, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295250364

Etelämannerta koskevan sopimuksen konsultatiivisessa kokouksessa 24 päivänä kesäkuuta 2021 hyväksyttyjen toimenpiteiden hyväksyminen

Valtuuskunnan asettaminen ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen sopimuspuolten 26. konferenssiin, ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan osapuolten 16. kokoukseen sekä Pariisin sopimuksen kolmanteen osapuolikokoukseen 31.10. – 12.11.2021