Tasavallan presidentin esittely 8.11.2019

Istunnon ajankohta 8.11.2019 11.00 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO


Ulkoministeriö

Pirjo Tulokas, Henkilöstöjohtaja p.029 5351413

Edustuston päällikön sivuakkreditointi

Kalle Kankaanpää, Lähetystöneuvos p.029 5351816

Eduskunnan kirjelmä pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomuksesta 2018 EK 6/2019 vp -K 12/2019 vp


Oikeusministeriö

Janina Groop-Bondestam, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150334

Eduskunnan kirjelmä vuoden 2018 valtiopäiviltä lepäämässä olevan ehdotuksen johdosta laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta (EK 8/2019 vp-LJL 1/2019 vp-EV 131/2018 vp-HE 135/2018 vp)

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavien kansainvälisten sopimusten voimaansaattamiseksi: 1. Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Japanin välisen strategisen kumppanuussopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 17/2019 vp) 2. Luonnos valtioneuvoston asetukseksi kansainvälisen arktisen tiedeyhteistyön edistämisestä tehdystä sopimuksesta 3. Luonnos valtioneuvoston asetukseksi vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M318

Landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som deltar i verksamhet bland barn

Ahvenanmaan itsehallintolain muuttaminen


Puolustusministeriö

Sami Roikonen, Osastoesiupseeri p.029 5140442

Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan vaihdos *


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: info@vnk.fi.
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.


Valtiovarainministeriö

Eeva Mäenpää, Hallitusneuvos p.+35 8295530266

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 §:n muuttamisesta (HE 30/2019 vp; EV 14/2019 vp)

Anders Colliander, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530289

Suomen tasavallan ja Saksan liittotasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muutospöytäkirjan allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen


Opetus- ja kulttuuriministeriö

Tiina Polo, Opetusneuvos p.+35 8295330022

Suomen, Norjan ja Ruotsin välinen Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskevan sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen


Liikenne- ja viestintäministeriö

Sini Wirén, Yksikön johtaja, viestintäneuvos p.029 5342532

Suomen liittyminen Maailman postiliiton yleissopimuksen lisäpöytäkirjaan, yleissopimuksen lisäpöytäkirjan päättöpöytäkirjaan, perussopimusta muuttavaan kymmenenteen lisäpöytäkirjaan ja yleisohjesääntöä muuttavaan toiseen lisäpöytäkirjaan

Emil Asp, Neuvotteleva virkamies p.029 5342498

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta (HE 6/2019 vp; EV 13/2019 vp)

Sofia Johansson, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5342048

Suomen tasavallan hallituksen ja Malediivien tasavallan hallituksen välisen lentoliikennesopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle lentoliikenteestä Chilen kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 12/2019 vp; EV 11/2019 vp)

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle lentoliikenteestä Kenian kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 13/2019 vp; EV 9/2019 vp)

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle lentoliikenteestä Meksikon kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 14/2019 vp; EV 10/2019 vp)