Tasavallan presidentin esittely 8.12.2023

Istunnon ajankohta 8.12.2023 11.00

PÄÄTÖSLUETTELO

Ulkoministeriö


Oikeusministeriö


Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi maatilatalouden tuloverolain 10 a §:n muuttamisesta (HE 78/2023 vp; EV 27/2023 vp)


Opetus- ja kulttuuriministeriö


Liikenne- ja viestintäministeriö


Sosiaali- ja terveysministeriö