Tasavallan presidentin esittely 8.2.2019

Istunnon ajankohta 8.2.2019 11.00 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO

Ulkoministeriö

Pasi Tuominen, Konsulipäällikkö p.029 5351202

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi konsulipalvelulain muuttamisesta (HE 216/2018 vp; EV 182/2018 vp)

Pirjo Tulokas, Henkilöstöjohtaja p.029 5351413

Edustuston päälliköiden tehtävän päättyminen

Edustuston päälliköiden tehtävään määrääminen

Edustuston päällikön sivuakkreditointi


Oikeusministeriö

Antti Leinonen, Osastopäällikkö, ylijohtaja p.029 5150264

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta (HE 210/2018 vp; EV 205/2018 vp)

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksen poistamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 238/2018 vp; EV 206/2018 vp)

Tuula Majuri, Apulaisosastopäällikkö, lainsäädäntöjohtaja p.029 5150280

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi turvallisuustutkintalain muuttamisesta (HE 250/2018 vp; EV 209/2018 vp)

Anne Hartoneva, Hallitusneuvos p.029 5150344

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 70 §:n ja Vankiterveydenhuollon yksiköstä annetun lain 6 ja 7 §:n muuttamisesta (HE 119/2018 vp; EV 154/2018 vp)

Outi Kemppainen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150260

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 88/2018 vp; EV 175/2018 vp)

Janina Groop-Bondestam, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150334

Landskapslag om landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2018


Puolustusministeriö

Janne Torvinen, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5140433

Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan vaihdos


Valtiovarainministeriö

Mervi Kuittinen, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530445

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kuntalain muuttamisesta (HE 280/2018 vp; EV 215/2018 vp)

Jukka Vanhanen, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530239

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi tulotietojärjestelmästä annetun lain, perintö- ja lahjaverolain 28 a §:n sekä tuloverolain 112 a §:n muuttamisesta (HE 244/2018 vp; EV 203/2018 vp)

Jarmo Huotari, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530418

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta ja laiksi valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 281/2018 vp; EV 214/2018 vp)

Anna Gau, Hallitussihteeri p.+35 8295530321

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta (HE 149/2018 vp; EV 200/2018 vp)

Tuula Karjalainen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295530553

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi arvonlisäverolain 12 ja 85 a §:n muuttamisesta (HE 258/2018 vp; EV 202/2018 vp)


Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kirsi Kaunisharju, Kulttuuriasiainneuvos p.+35 8295330144

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta (HE 195/2018 vp; EV 204/2018 vp)

Laura Hansén, Hallitusneuvos p.+35 8295330098

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen pääsystä korkeampaan koulutukseen Pohjoismaiden välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi (HE 151/2018 vp; EV 127/2018 vp)


Liikenne- ja viestintäministeriö

Katja Viertävä, Hallitusneuvos p.029 516001

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle matkustaja-alusturvallisuutta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi (HE 198/2018 vp; EV 174/2018 vp)

Päivi Jämsä, Johtava erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5342138

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle lentoliikenteestä Jamaikan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 184/2018 vp; EV 208/2018 vp)

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle lentoliikenteestä Bahaman kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 183/2018 vp; EV 207/2018 vp)

Suomen tasavallan hallituksen ja Meksikon yhdysvaltojen hallituksen välisen lentoliikennesopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen


Sosiaali- ja terveysministeriö

Merituuli Mähkä, Neuvotteleva virkamies p.029 5163575

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta (HE 54/2018 vp; EV 201/2018 vp)