Tasavallan presidentin esittely 8.7.2022 

Istunnon ajankohta 8.7.2022 10.00 | Paikka: Helsinki

 PÄÄTÖSLUETTELO

Ulkoministeriö

Oikeusministeriö

Puolustusministeriö

Sami Roikonen, Osastoesiupseeri p.029 5140442

Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan vaihdos *


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: kirjaamo.vnk@gov.fiLinkki toiselle sivustolle.
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussaLinkki toiselle sivustolle.