Tasavallan presidentin esittely 9.12.2022

Istunnon ajankohta 9.12.2022 11.00 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO

Valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300

Arvonimien myöntäminen


Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, Henkilöstöjohtaja p.029 5350038

Edustuston päällikön tehtävään määrääminen

Edustuston päällikön sivuakkreditointi


Oikeusministeriö

Terhi Salmela, Hallitusneuvos p.029 5150203

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ulosottokaaren muuttamisesta (HE 142/2022 vp; EV 138/2022 vp)

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ulosottokaaren 4 luvun 48 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 216/2022 vp; EV 159/2022 vp)

Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026

1) Helsingin hovioikeuden kolmen hovioikeudenneuvoksen viran (T14) täyttäminen 2) Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T14) täyttäminen

1) Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T13) täyttäminen 2) Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T11) täyttäminen

1) Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T13) täyttäminen 2) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T13) täyttäminen 3) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T11) täyttäminen 4) Turun hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T11) täyttäminen

1) Markkinaoikeuden markkinaoikeustuomarin (T13) viran täyttäminen 2) Markkinaoikeuden markkinaoikeustuomarin (T11) viran täyttäminen


Sisäministeriö

Marja-Leena Härkönen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5488297

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi poliisilain 9 luvun 1 ja 10 §:n muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi; (HE 151/2022 vp; EV 157/2022 vp)


Valtiovarainministeriö

Jarmo Huotari, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530418

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valtion henkilöstölle etätyöstä johtuvissa olosuhteissa sattuneiden tapaturmien korvaamisesta (HE 122/2022 vp; EV 178/2022 vp)

Timo Annala, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530318

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 204/2022 vp; EV 141/2022 vp)

Antti Sinkman, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295530817

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 b §:n muuttamisesta (HE 202/2022 vp; EV 140/2022 vp)


Liikenne- ja viestintäministeriö

Emil Asp, Yksikön johtaja, viestintäneuvos p.029 5342498

Suomen tasavallan ja Perun tasavallan välisen lentoliikennesopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Eduskunnan kirjelmä, joka koskee vahvistamatta jääneenä palautunutta lakia yhteisestä ilmailualueesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välillä tehdystä sopimuksesta (HE 25/2022 vp; EK 51/2022 vp; VJL 5/2022 vp)

Eduskunnan kirjelmä, joka koskee vahvistamatta jääneenä palautunutta lakia yhteisestä ilmailualueesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Qatarin välillä tehdystä sopimuksesta (HE 24/2022 vp; EK 50/2022 vp; VJL 4/2022 vp)

Eduskunnan kirjelmä, joka koskee vahvistamatta jääneenä palautunutta lakia yhteisestä ilmailualueesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Armenian välillä tehdystä sopimuksesta (HE 23/2022 vp; EK 49/2022 vp; VJL 3/2022 vp)

Emmi Simonen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295342108

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta (HE 171/2022 vp, EV 147/2022 vp)


Työ- ja elinkeinoministeriö

Mikko Huuskonen, Teollisuusneuvos p.+35 8295063732

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Business Finland Venture Capital Oy -nimisestä valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta (HE 266/2022 vp; EV 198/2022 vp)


Sosiaali- ja terveysministeriö

Eva Ojala, Neuvotteleva virkamies p.029 5163201

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi lapsilisälain 7 §:n ja toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 235/2022 vp; EV 162/2022 vp)

Susanna Rahkonen, Neuvotteleva virkamies p.029 5163215

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 127/2022 vp; EV 179/2022 vp)

Eeva Vartio, Hallitussihteeri p.029 5163122

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työttömyysturvalain 2 a ja 4 luvun muuttamisesta (HE 180/2022 vp; EV 143/2022 vp)

Kaisu Harju-Kolkka, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5163245

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain sekä työeläkelakien muuttamisesta (HE 181/2022 vp; EV 137/2022 vp)


Ympäristöministeriö

Sari Rapinoja, Lainsäädäntöneuvos p.050 4327320

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä annetun lain muuttamisesta (HE 238/2022 vp; EV 151/2022 vp)

Matleena Haapala, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295250332

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi asumisneuvonnan tuesta kunnille vuosina 2023–2027 (HE 129/2022 vp; EV 153/2022 vp)