Tasavallan presidentin esittely 9.2.2024

Istunnon ajankohta 9.2.2024 11.00

PÄÄTÖSLUETTELO

Ulkoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Bulgarian, Kroatian, Latvian, Liettuan, Puolan, Romanian, Slovakian, Slovenian, Tshekin tasavallan, Unkarin ja Viron kanssa tehtyjen sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevien sopimusten ja niiden eräiden määräysten voimaansaattamisesta annettujen lakien kumoamisesta (HE 18/2023 vp; EV 29/2023 vp)


Puolustusministeriö

Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan vaihdos
* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä: kirjaamo.vnk@gov.fiLinkki toiselle sivustolle. Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussaLinkki toiselle sivustolle.


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.