Tasavallan presidentin esittely 9.4.2020

Istunnon ajankohta 9.4.2020 14.45 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO


Työ- ja elinkeinoministeriö

Juha-Pekka Suomi, Vanhempi hallitussihteeri p.+35 8295047122

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomaalaislain sekä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 36/2020 vp; EV 30/2020 vp)


Sosiaali- ja terveysministeriö

Joni Rehunen, Erityisasiantuntija p.029 5163435

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi työttömyysturvalain, työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyyskassalain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 38/2020 vp; EV 32/2020 vp)