Tasavallan presidentin esittely 9.4.2021

Istunnon ajankohta 9.4.2021 16.15 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO


Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, Henkilöstöjohtaja p.029 5350038

Suomen edustajan valtuutus Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestöön Wienissä

Edustuston päällikön tehtävään määrääminen

Edustuston päällikön sivuakkreditointi


Oikeusministeriö

Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026

Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen


Puolustusministeriö

Antti Korkala, Neuvotteleva virkamies p.029 5140435

Kenraalin virkaan nimittäminen ja tehtävään määrääminen Puolustusvoimissa

Sami Roikonen, Osastoesiupseeri p.029 5140442

Apulaissotilasedustajien vaihdoksia


Valtiovarainministeriö

Jonna Kuparinen, Hallitussihteeri p.+35 8295530182

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi arvopaperimarkkinalain 7 luvun 5 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 24/2021 vp; EV 25/2021 vp)


Maa- ja metsätalousministeriö

Hannu Miettinen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162478

Eduskunnan vastaus Hallituksen esitykseen elintarvikelaiksi ja laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 3/2021 vp; EV 24/2021 vp)


Liikenne- ja viestintäministeriö

Hanna Laurila, Hallitusneuvos p.029 5342025

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi liikenteen palveluista annetun lain, tieliikennelain 155 ja 171 §:n sekä ajoneuvolain muuttamisesta (HE 176/2020 vp, EV 34/2021 vp)


Työ- ja elinkeinoministeriö