Tasavallan presidentin esittely 9.9.2022

Istunnon ajankohta 9.9.2022 11.00 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO

Ulkoministeriö


Oikeusministeriö

Janina Groop-Bondestam, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150334

Tasavallan presidentin asetus eCall-hätäpuhelujärjestelmän vaatimustenmukaisuuden arviointiin liittyvien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla

Landskapslag om näringsrätt och näringstillstånd

1. Landskapslag om tillämpning på Åland av 13 och 13a kap. lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 2. Landskapslag om ändring av 25 § landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet 3. Landskapslag om landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under är 2022

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavien kansainvälisten sopimusten voimaansaattamiseksi: 1. Kansainvälinen yleissopimus kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta (Hallituksen esitys eduskunnalle kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi rikoslain 11 luvun muuttamisesta, HE 87/2022 vp) 2. Maailman postiliiton yleissopimus (Hallituksen esitys eduskunnalle Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi, HE 91/2022)


Sisäministeriö


Ympäristöministeriö

Charlotta von Troil, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295250364

Etelämannerta koskevan sopimuksen konsultatiivisessa kokouksessa 2 päivänä kesäkuuta 2022 hyväksyttyjen toimenpiteiden hyväksyminen

Vuoden 1992 Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen III liitteen muutosten hyväksyminen