Tasavallan presidentin ja eduskuntaan valittujen puolueiden puheenjohtajien yhteislausunto

Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 20/2022
4.4.2022

Tapaamisessaan maanantaina 4. huhtikuuta 2022 tasavallan presidentti ja vaaleilla eduskuntaan valittujen puolueiden puheenjohtajat hyväksyivät seuraavan yhteislausunnon:

”Ukrainan sota ja Venäjän toimet Ukrainassa herättävät meissä syvää yhteistä huolta. Tuomitsemme kaikki sotarikokset, ja vaadimme niiden tutkimista ja syyllisten saattamista edesvastuuseen. Rikosten kohteeksi joutuneet siviilit ansaitsevat oikeutta.

Suomen turvallisuudesta on huolehdittava vakain tuumin ja yhdessä. Samalla on tärkeää, että tiivis yhteys ja yhteydenpito Suomen ja Ruotsin välillä säilyy.

Kutsumme kaikki Suomessa asuvat ihmiset maamme turvallisuuden eteen tehtävään yhteiseen työhön mukaan. On kaikkien vastuulla välttää vihanpitoa ja vastakkainasettelua Suomessa.”