Tasavallan presidentin kanslia mukaan kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen

Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 27/2016
30.5.2016

Tasavallan presidentin kanslia sitoutuu toteuttamaan kestävää kehitystä määrätietoisesti. Kanslia tähtää paitsi ekologisesti myös taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävään kehitykseen. Kanslian asettamat tavoitteet ovat konkreettisia, ja niiden toteutumista voi seurata Sitoumus2050-verkkosivustolla.

Sosiaalisesti kestävän kehityksen edistämiseksi kanslia sitoutuu ottamaan määräaikaisiin työsuhteisiin, työkokeiluun tai työharjoitteluun joka vuosi vähintään kaksi osatyökykyistä tai muuten vaikeasti työllistyvää henkilöä. Tavoitteiden saavuttamiseksi kanslia tekee yhteistyötä erityisoppilaitosten sekä etsivän nuorisotyön ja nuorille palveluita tarjoavan Ohjaamon kanssa.

Kanslia myös tarjoaa työntekijöilleen mahdollisuuden tehdä vapaaehtoistyötä yhden palkallisen työpäivän verran vuodessa. Vapaaehtoistyöhön voi osallistua esimerkiksi SPR:n tai Mannerheimin Lastensuojeluliiton kautta.

Hiilijalanjäljen pienentämiseksi vähintään 80 prosenttia tasavallan presidentin kanslian käyttämästä kaukolämmöstä ja -jäähdytyksestä tuotetaan uusiutuvalla energialla vuoteen 2020 mennessä. Kanslia sitoutuu myös ottamaan käyttöön maalämmöllä ja aurinkoenergialla tuotettua sähköä.

Muita keinoja hiilijalanjäljen pienentämiseksi on jo sisällytetty kanslian energiatehokkuussuunnitelmaan. Esimerkiksi toimistopaperin kulutusta vähennetään vuoteen 2020 mennessä 20 prosenttia vuoden 2015 tasosta. Toimenpiteet koskevat myös matkustamista: vuoteen 2020 mennessä kanslian ajoneuvoista vähintään kaksi toimii vaihtoehtoisella energialla ja kuljetusajoneuvojen yhteenlaskettuja ajokilometrejä vähennetään 20 prosenttia vuoden 2015 tasosta.

Yhteiskuntasitoumus on osa globaalia kestävän kehityksen toimintaohjelmaa nimeltä Agenda 2030. YK:n toimintaohjelma kattaa kaikki kestävän kehityksen ulottuvuudet. Sen tavoitteena on köyhyyden poistaminen ja hyvinvoinnin luominen luonnon kantokyvyn rajoissa. Agenda 2030 on teemana myös Euroopan kestävän kehityksen viikolla, jota vietetään 30.5.-5.6.2016. Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on keskeinen väline globaalien tavoitteiden toteuttamiseksi Suomessa.