Tasavallan presidentin lausunto: Turvallisuuspoliittinen ajankohtaisselonteko julkaistu – yhteinen työ Suomen eteen jatkuu

Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 21/2022
13.4.2022

Tänään on julkaistu ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksesta. Selonteon valmistelutyö lähti liikkeelle esitettyäni tehtäväksi arviota Suomen turvallisuuspolitiikan vaihtoehdoista ja niihin liittyvistä riskeistä ja hyödyistä. Tärkeät turvallisuuspoliittiset päätökset vaativat taakseen punnitun analyysin ja jaetun tilannekuvan. Valtioneuvoston selontekoa on valmisteltu tiiviisti TP-UTVA:n ohjauksessa.

Selonteon julkaisu käynnistää parlamentaarisen vaiheen, jonka aikana eduskunta keskustelee selonteosta. Nyt on muodostettava selkeä linja Suomen suunnalle. Kyse on Suomen omasta turvallisuudesta. Se ei ole keneltäkään pois.

Tulen myös tässä vaiheessa jatkamaan aktiivista vuoropuheluani eduskunnan keskeisten valiokuntien ja eduskuntaan vaaleilla valittujen puolueiden puheenjohtajien kanssa.