TP-UTVA käsitteli Persianlahden tilannetta, asevalvontaa, sotilaallista liikkuvuutta

TP-UTVA käsitteli Persianlahden tilannetta, asevalvontaa, sotilaallista liikkuvuutta sekä ulko- ja turvallisuuspoliittista selontekoa

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 372
5.7.2019

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat perjantaina 5. heinäkuuta Iranin tilanteesta ja Persianlahden alueen turvallisuustilanteen viimeaikaisesta kehityksestä.

Suomi korostaa tarvetta jännitteiden lieventämiseen ja eskalaation välttämiseen. Ydinohjelmasopimuksen (JCPOA) toimeenpano ja Iranin pitäminen sitoutuneena siihen on tärkeää. Suomi on ilmaissut tukensa Ranskan, Saksan ja Ison-Britannian perustamalle erityismaksukanava Instexille ja arvioi siihen liittymisen edellytyksiä.

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta saivat katsauksen asevalvontaan. Kiristyneessä kansainvälisessä tilanteessa Suomi korostaa kansainvälisen sopimusjärjestelmän vahvistamista ja olemassa olevien sopimusten noudattamista. Suomi vetoaa Venäjään, jotta se palaisi noudattamaan INF-sopimusta, ja kannustaa Yhdysvaltoja ja Venäjää keskusteluihin START-sopimuksen jatkamisesta.

TP-UTVA käsitteli sotilaallisen liikkuvuuden ajankohtaisia kysymyksiä. Sotilaallista liikkuvuutta käsitellään eri kansainvälisillä foorumeilla, kuten Euroopan unionissa, pohjoismaisessa puolustusyhteistyössä ja Pohjoisessa ryhmässä, johon osallistuvat Baltian maat, Pohjoismaat, Alankomaat, Iso-Britannia, Puola ja Saksa. Sotilaallisen liikkuvuuden nähdään vahvistavan Suomen puolustuskykyä ja myös tukevan osallistumistamme kansainväliseen yhteistyöhön. Keskustelussa korostettiin muun muassa sitä sotilaallisen liikkuvuuden parantamisen perusperiaatetta, että valtioilla säilyy aina täysi päätösvalta toisen valtion joukkojen maahantuloon. Puolustusministeri allekirjoittaa Euroopan puolustusviraston projektisopimuksen rajanylityksiä koskevien lupamenettelyjen tehostamisesta.

TP-UTVA käsitteli lisäksi ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon valmistelun käynnistämistä hallitusohjelman mukaisesti.

Lisätietoja: osastopäällikkö Mikko Kinnunen, p. 0295 351 820, osastopäällikkö Leena-Kaisa Mikkola (Persianlahti), p. 0295 351 247, ulkoministeriö; apulaisosastopäällikkö Helena Partanen (sotilaallinen liikkuvuus), p. 0295 140 300, puolustusministeriö