TP-UTVA keskusteli Afganistanista, Arctic Lock -harjoituksesta sekä ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta

Valtioneuvoston viestintäosasto  
Tiedote 45/2020
31.1.2020

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat perjantaina 31. tammikuuta Afganistanista.

TP-UTVA keskusteli myös ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon valmistelusta.

Lisäksi TP-UTVA sai tilannekatsauksen puolustusvoimien ARCTIC LOCK -pääsotaharjoituksesta vuonna 2021.

Lisätietoja: osastopäällikkö Mikko Kinnunen, p. 0295 351 820, osastopäällikkö Piritta Asunmaa (Afganistan), p. 0295 351 247, ulkoministeriö; ylijohtaja Janne Kuusela (Arctic Lock), p. 0295 140 300, puolustusministeriö