TP-UTVA keskusteli al-Holin leiriä koskevasta valtioneuvoston periaatepäätöksestä, ajankohtaisista Nato-asioista sekä ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta

Ulkoministeriö 19.12.2019 
Tiedote 688/2019

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat valtioneuvoston periaatepäätöksestä torstaina 19. joulukuuta suomalaislasten kotiuttamiseksi al-Holin leiriltä.

TP-UTVA sai myös katsauksen ajankohtaisiin kysymyksiin koskien Naton kehitystä ja Suomen Nato-kumppanuutta.

Lisäksi TP-UTVA keskusteli ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon valmistelusta.

Lisätietoja: osastopäällikkö Mikko Kinnunen, p. 0295 351 820, alivaltiosihteeri Pekka Puustinen (al-Hol), p. +358 295 350 228, ulkoministeriö; ylijohtaja Janne Kuusela (Nato), p. 0295 140 300, puolustusministeriö