TP-UTVA linjasi kansalliset toimet Salisburyn hermomyrkkyiskun johdosta

Valtioneuvoston viestintäosasto
26.3.2018
Tiedote 152/2018 

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta käsittelivät 26.3.2018 kokouksessaan Salisburyssa, Britanniassa 4.3. tehtyä hermomyrkkyiskua. Suomi tuomitsi kemiallisella aseella tehdyn iskun tuoreeltaan ja ilmaisi vankan tukensa Britannialle muiden EU-maiden tavoin. Salisburyn isku on vakava uhka koko Euroopan turvallisuudelle. On tärkeää, että asiassa ryhdytään asianmukaisiin toimiin sekä EU:n puitteissa että kahdenvälisesti.

Eurooppa-neuvosto tuomitsi kokouksessaan 22.–23.3.2018 erittäin jyrkästi Salisburyn iskun ja oli yhtä mieltä Yhdistyneen kuningaskunnan arviosta, jonka mukaan on hyvin todennäköistä, että Venäjän federaatio on vastuussa iskusta ja että uskottavaa vaihtoehtoista selitystä ei ole. Eurooppa-neuvosto korosti päätelmissään tarvetta vahvistaa EU:n ja jäsenmaiden toimintakykyä liittyen hybridi- ja kyberuhkiin, vastatiedusteluun sekä kemiallisten, biologisten, radiologisten ja ydinuhkien torjuntaan.

Eurooppa-neuvoston yhteydessä aloitettiin keskustelut unionimaiden mahdollisimman yhtenäisen toiminnan tarpeesta ja yhteydenpito on jatkunut viikonlopun ajan.

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta linjasivat, että Suomi karkottaa yhden Venäjän suurlähetystössä diplomaattistatuksella toimivan henkilön maasta. Ulkoministeriö ilmoittaa asiasta Venäjän suurlähettiläälle. Toimenpide suoritetaan samanaikaisesti muiden Euroopan unionin jäsenmaiden vastaavien toimien kanssa. Karkotuspäätökset kuuluvat kansalliseen päätösvaltaan, ja kukin jäsenmaa toimii oman tilannearvionsa mukaan.

Lisätietoja: osastopäällikkö Jukka Salovaara, p. 0295 350 636, osastopäällikkö Maimo Henriksson, p. 295 351 247, ulkoministeriö