TP-UTVA:ssa esillä itärajan tilanne, Ahvenanmaata koskeva selvitys sekä Gazan humanitaarinen tilanne

Valtioneuvoston viestintäosasto
14.11.2023
Tiedote

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat tiistaina 14. marraskuuta itärajan tilanteesta. Sisäministeriö tiedottaa asiasta tarkemmin tänään.

TP-UTVA keskusteli Ahvenanmaan kansainvälisoikeudellista erityisasemaa ja Venäjän Maarianhaminan-konsulinvirastoa koskevia kansainvälisoikeudellisia kysymyksiä tarkastelevasta selvityksestä. TP-UTVA totesi, ettei laaditun selvityksen pohjalta nykytilanteessa ryhdytä toimiin Venäjän Maarianhaminan-konsulinviraston suhteen. Viranomaiset seuraavat, että konsulinviraston toiminta tapahtuu sen toimivaltuuksien puitteissa. Selvitys julkaistaan ulkoministeriön verkkosivuilla.

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat Lähi-idän tilanteesta. TP-UTVA pitää välttämättömänä, että kaikki osapuolet takaavat siviilien mahdollisuuden poistua taistelualueilta ja humanitaarisen avun perille saamisen Gazaan. Kansainvälisen yhteisön on päättäväisesti rakennettava pysyvää rauhaa, joka perustuu neuvoteltuun kahden valtion malliin.

Lisäksi TP-UTVA aloitti keskustelun Suomen ja Yhdysvaltojen välisissä puolustusyhteistyösopimusneuvotteluissa (Defence Cooperation Agreement, DCA) saavutetusta alustavasta neuvottelutuloksesta.

TP-UTVA sai myös tilannekatsauksen Balticconnector-kaasuputkeen liittyvästä tutkinnasta.

Lisätietoja: osastopäällikkö Petri Hakkarainen, p. 0295 351 130; osastopäällikkö Marja Liivala (Ahvenanmaa), p. 0295 351 727, oikeuspäällikkö Kaija Suvanto (Ahvenanmaa), p. 0295 351 159, osastopäällikkö Sofie From-Emmesberger (Israel ja Gaza), p. 0295 350 802, apulaisosastopäällikkö Mikael Antell (DCA), p. 0295 350 658, ulkoministeriö; ylijohtaja Janne Kuusela (DCA), p. 0295 350 802, puolustusministeriö; kansliapäällikkö Kirsi Pimiä (itärajan tilanne), p. 0295 488 203, sisäministeriö.

Selvitys Ahvenanmaan kansainvälisestä erityisasemasta ja Ahvenanmaahan liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä | Ulkoministeriön tiedote 14.11.