TP-UTVA:ssa esillä selonteko Suomen liittymisestä Pohjois-Atlantin liittoon

Valtioneuvoston viestintäosasto 
Tiedote 309/2022
15.5.2022

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta viimeistelivät sunnuntaina 15. toukokuuta selonteon Suomen liittymisestä Pohjois-Atlantin liittoon eli Natoon. Selonteko etenee valtioneuvoston yleisistunnon hyväksymisen jälkeen eduskuntaan.

Kokouksessa linjattiin, että Suomi hakee Pohjois-Atlantin liiton (Nato) jäsenyyttä, kun eduskuntaa on kuultu.

Lisätietoja: Osastopäällikkö Piritta Asunmaa, p. 0295 350 353, ulkoministeriö; ylijohtaja Janne Kuusela, p. 0295 140 300, puolustusministeriö