TP-UTVA:ssa esillä vedenalainen infrastruktuuri ja Hamasin terroristinen hyökkäys Israeliin

Valtioneuvoston viestintäosasto
11.10.2023
Tiedote

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta saivat keskiviikkona 11. lokakuuta tilannekatsauksen vedenalaisen kriittisen infrastruktuurin tilanteesta Suomen lähialueella. Keskustelun taustalla olivat Suomen ja Viron välisessä Balticconnector-kaasuputkessa havaittu, todennäköisesti ulkopuolisesta toiminnasta johtuva vaurio sekä Suomen ja Viron välisen tietoliikennekaapelin vioittuminen.

TP-UTVA totesi Suomen toimivan asiassa tiiviissä yhteydessä etenkin Viron, mutta myös muiden EU- ja Nato-kumppaneiden kanssa. Suomen kriittisen infrastruktuurin osalta varautumisen tasoa on nostettu. Huoltovarmuuden näkökulmasta tilanne on vakaa.

TP-UTVA sai tilannekatsauksen Hamasin hyökkäyksestä Israeliin. Taistelut alueella jatkuvat ja menehtyneiden luvut nousevat. Suomi tuomitsee siviileihin kohdistuvat väkivallanteot ja panttivankien ottamisen. Gazan humanitaarinen tilanne oli jo ennen tapahtumia hyvin huono. Israelin saarto heikentää alueen siviilien tilannetta. TP-UTVA totesi kansainvälisen humanitaarisen oikeuden keskeisyyden kaikessa toiminnassa.

TP-UTVA keskusteli myös suomalaisten tilanteesta Israelissa ja Palestiinalaisalueilla. Maassa on edelleen yli 150 poistumiseen tukea tarvitsevaa suomalaista. Maasta pois pääseminen kaupallisilla yhteyksillä on mahdollista, mutta vaikeutunut. Turvallisuustilanteen heikkenemistä ei voi sulkea pois.

Tilanteen ennakoimattomuuden vuoksi ulkoministeriö järjestää evakuointimahdollisuuden apua tarvitseville Suomen kansalaisille ja Suomessa pysyvästi asuville ulkomaalaisille. Evakuointi toteutetaan mahdollisuuksien mukaan Suomeen tai lähimmälle turvalliselle alueelle, matkustajan suostumuksella ja hänen omalla kustannuksellaan. Ulkoministeriö jatkaa järjestelyjä tiiviissä yhteistyössä muiden Pohjoismaiden kanssa ja pyrkii tarjoamaan evakuointimahdollisuuden lähipäivinä.

Ulkoministeriö on tarkemmista järjestelyistä suoraan yhteydessä matkustusilmoituksen tehneisiin suomalaisiin ja tarpeen mukaan suomalaisiin matkanjärjestäjiin. Muut suomalaiset, jotka tarvitsevat apua Israelista ja Palestiinalaisalueilta poistumiseen, voivat olla yhteydessä ministeriön päivystykseen (+358 9 1605 5555, paivystys.um@gov.fiLinkki toiselle sivustolle).

Lisätietoja: osastopäällikkö Petri Hakkarainen, p. 0295 350 353, ulkoministeriö; va. kansliapäällikkö Petri Peltonen (kriittinen vedenalainen infrastruktuuri), p. 0295 063 662, työ- ja elinkeinoministeriö; osastopäällikkö Laura Eiro, p. 0295 342 166 (kriittinen vedenalainen infrastruktuuri), liikenne- ja viestintäministeriö; osastopäällikkö Sofie From-Emmesberger (Hamasin terroristinen hyökkäys Israeliin), p. 0295 350 802, ja konsulipäällikkö Jussi Tanner (konsuliasiat), p. 0295 350 246, ulkoministeriö