Turvallisuuspoliittista yhteistyötä koskeva kokonaiskatsaus

Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 37/2014
5.8.2014

Julkisuudessa on ollut epäselvyyttä liittyen tarpeeseen tehdä selvitys Suomen turvallisuuspoliittisista kumppanuuksista. Selvitystyöstä on jo päätetty. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö otti asian esille puheessaan uudelle hallitukselle 24. kesäkuuta 2014, jossa hän totesi: ”Kansainvälisen turvallisuuspoliittisen ja puolustusyhteistyön kehittäminen on nyt tärkeää ja se on yhteinen tehtävämme. Kultarannan keskusteluissa ehdotettiin kansainvälisen turvallisuusyhteistyömme eri lohkojen arviointia. Tähän asiaan voimme palata tasavallan presidentin ja hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisessa kokouksessa.”

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta linjasivat 2. heinäkuuta 2014, että turvallisuuspoliittista yhteistyötä koskeva kokonaiskatsaus tehdään. Katsauksessa selvitetään kaikkien kumppanuuksien, mukaanlukien bilateraalisuhteet, nykytilanne ja se miten kumppanuudet ovat kehittymässä ja miten pitkälle niissä voidaan edetä.