Ukraina, Arktisen politiikan strategia, kehityspolitiikan ylivaalikautinen selonteko ja kokonaisturvallisuus esillä TP-UTVA:ssa

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 225/2021
9.4.2021

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat perjantaina 9. huhtikuuta tulevasta valtioneuvoston Arktisen politiikan strategiasta.

Kokouksessa keskusteltiin myös kehityspolitiikan ylivaalikautisesta selonteosta, joka hyväksytään valtioneuvoston yleisistunnossa keväällä.

TP-UTVA:lle esiteltiin myös Turvallisuuskomitean vuosikatsaus yhteiskunnan turvallisuudesta vuonna 2020.

Lisäksi TP-UTVA keskusteli Ukrainan ajankohtaisesta tilanteesta.

Lisätietoja: osastopäällikkö Mikko Kinnunen, p. 0295 351 820, ulkoministeriö; valtiosihteeri Henrik Haapajärvi, p.  09 160 22006 ja erityisasiantuntija Nina Brander, p. 0295 160 347 (Arktisen politiikan strategia), valtioneuvoston kanslia; alivaltiosihteeri Elina Kalkku, p. 0295 350 556 (kehityspoliittinen selonteko), ulkoministeriö; Turvallisuuskomitean pääsihteeri Petri Toivonen, p. 0295 140 700, puolustusministeriö