Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko sekä pohjoismainen yhteistyö esillä TP-UTVA:ssa

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 673/2020
23.10.2020

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta viimeistelivät 23.10. valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon, joka etenee valtioneuvoston yleisistunnon hyväksymisen jälkeen eduskuntaan.

TP-UTVA keskusteli myös pohjoismaisesta ulko- ja turvallisuuspoliittisesta yhteistyöstä sekä pohjoismaisesta puolustusyhteistyöstä ja sai katsauksen Suomen ensi vuoden puheenjohtajuuskausien valmisteluihin. Suomi toimii vuonna 2021 Pohjoismaiden ulko- ja turvallisuuspoliittisen yhteistyön (N5) sekä pohjoismais-balttilaisen yhteistyön (NB8) puheenjohtajana. Lisäksi Suomi toimii pohjoismaisen puolustusyhteistyön (Nordefco) puheenjohtajana.

Lisätietoja: alivaltiosihteeri Kai Sauer, p. 0295 350 341, osastopäällikkö Mikko Kinnunen, p. 0295 351 820, apulaisosastopäällikkö Janne Kuusela, p. 0295 140 206