Valko-Venäjän tilanne esillä TP-UTVA:ssa

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 523/2020
19.8.2020

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat keskiviikkona 19.8. Valko-Venäjän tilanteesta.

Vaalit eivät täyttäneet kansainvälisiä eivätkä Etyjin ja sen vaalitarkkailujärjestön ODIHR:in kriteerejä, eivätkä olleet vapaat ja oikeudenmukaiset. Viranomaisten väkivalta ei ole hyväksyttävissä. Mahdolliset uudet vaalit tulisi järjestää sovittujen periaatteiden mukaisesti, ml. Etyjin kansainvälinen vaalitarkkailu.

Suomi korostaa väkivallasta ja voimatoimista pidättäytymistä, poliittisten vankien vapauttamista sekä kansallista vuoropuhelua tilanteen rauhanomaiseksi ratkaisemiseksi. Valko-Venäjän ja sen kansalaisten omaa tahtoa sekä perusoikeuksia on kunnioitettava. Suomi tukee EU:n kohdennettujen henkilöpakotteiden asettelua samoin kuin Valko-Venäjän kansalaisyhteiskunnan ja riippumattoman median tukemista. Vuoropuhelu Valko-Venäjän hallinnon edustajien suuntaan on myös syytä pitää auki. Suomi tukee ehdotettuja Etyjin toimenpiteitä, kuten Etyjin valtuuskunnan vierailua Valko-Venäjällä.

Lisätietoja: osastopäällikkö Mikko Kinnunen, p. 0295 351 820, osastopäällikkö Maimo Henriksson, p. 0295 351 247, ulkoministeriö