Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja ajankohtaisselonteko esillä TP-UTVA:ssa

Valtioneuvoston viestintäosasto 
Tiedote 236/2022
8.4.2022 

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat perjantaina 8. huhtikuuta Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan ja Euroopan turvallisuustilanteesta.

Kokouksessa linjattiin, että Suomi karkottaa maasta kaksi Venäjän suurlähetystön lähetettyyn henkilökuntaan kuuluvaa henkilöä. Lisäksi yhden Venäjän suurlähetystön työntekijän viisumin jatko on evätty. Ulkoministeriö ilmoittaa asiasta Venäjän suurlähettiläälle. Toimenpide vastaa muiden Euroopan unionin jäsenmaiden tekemiä toimia. Karkotuspäätökset kuuluvat kansalliseen päätösvaltaan, ja kukin jäsenmaa toimii oman tilannearvionsa mukaan.

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta käsittelivät lisäksi ajankohtaisselontekoa turvallisuusympäristön muutoksesta.

Lisätietoja: apulaisosastopäällikkö Tanja Jääskeläinen, p. 0295 350 303, apulaisosastopäällikkö Mikko Kivikoski (Venäjän ja Ukrainan tilanne), p. 0295 351 727, yksikönpäällikkö Salla Sammalkivi, p. 0295 350 020, lähetystöneuvos Lauri Hirvonen, p. 0295 350 063 (ajankohtaisselonteko), ulkoministeriö