Kemiallisen aseen käyttö Syyriassa ja Yhdysvaltain ilmaisku esillä TP-UTVA:ssa

Valtioneuvoston viestintäosasto  7.4.2017
TIEDOTE 156/2017

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat perjantaina 7. huhtikuuta tuoreista tapahtumista Syyriassa. Suomi on voimakkaasti tuominnut 4. huhtikuuta Khan Shaykhunin kylään Etelä-Idlibissä tehdyn iskun, jonka seurauksena kemialliset aseet aiheuttivat laajaa tuhoa.

Kemiallisten aseiden käyttö on kielletty kansainvälisellä sopimuksella (CWC), jonka osapuoli myös Syyria on. On välttämätöntä, että tapaus tutkitaan perusteellisesti ja tiedot todennetaan. Kemiallisen aseen kieltojärjestö OPCW:n tarkastajille on taattava välittömästi esteetön ja turvattu pääsy uhrien luo ja tapahtumapaikalle ja Syyrian hallinnon on tehtävä täyttä yhteistyötä tutkinnan kanssa, jotta tapahtumista saadaan täysi selvyys ja syylliset saatetaan vastuuseen. Suomella on valmius tukea OPCW:n tutkimuksia.

Yhdysvallat katsoo, että se on pystynyt osoittamaan yhteyden ohjusiskunsa kohteen ja kemiallisen aseen käytön välillä. Näin ollen Yhdysvaltojen kohdennettu ilmaisku sotilaskohteisiin Syyriassa 7. huhtikuuta johtuu alueella olevista kemiallisista aseista.

Suomi korostaa YK:n turvallisuusneuvoston roolia ja katsoo, että etenkin sen pysyvillä jäsenvaltioilla on erityinen vastuu toimenpiteistä ja syyllisten saamisesta vastuuseen. Syyriassa jatkuvalle väkivallalle ja inhimilliselle kärsimykselle on tultava loppu. On tärkeää tehdä töitä tulitauon eteen ja jatkaa YK-johtoisia poliittisia neuvotteluja kestävän rauhan aikaansaamiseksi.

Suomi on antanut Syyriaan humanitaarista apua, tukenut miinanraivaustoimintaa, osallistunut kemiallisen aseen analysointiin ja hävittämiseen sekä rahoittanut YK:n ns. vastuullisuusmekanismia, jotta syylliset saadaan asetettua vastuuseen. Suomi on valmis jatkossakin antamaan Syyriaan humanitaarista apua ja tukemaan konfliktin ratkaisua sekä toimimaan aktiivisesti kemiallisten aseiden käyttökiellon toimeenpanemiseksi.

Lisätietoja: osastopäällikkö Jukka Salovaara, p. 0295 350 636, osastopäällikkö Jarno Syrjälä (Syyria), p. 0295 351 891, ulkoasiainministeriö