Kokonaisturvallisuus, hybridiasiat, Suomen ja Yhdysvaltojen yhteistyö sekä kriisinhallintaosallistuminen esillä TP-UTVA:ssa

Valtioneuvoston viestintäosasto
15.3.2017
Tiedote 110/2017

Tasavallan presidentille ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittiselle ministerivaliokunnalle esiteltiin keskiviikkona 15. maaliskuuta Turvallisuuskomitean katsaukset yhteiskunnan turvallisuudesta ja hybridiuhkiin varautumisen kehittymisestä.

Turvallisuuskomitea seuraa yhteiskunnan turvallisuuden kehittymistä ja raportoi vuosittain TP-UTVA:lle. Vuonna 2016 tapahtuneet muutokset toimintaympäristössä ja häiriötilanteet eivät vaikuttaneet merkittävästi yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin. Yhteiskunnan kohtaamat häiriötilanteet korostavat yhteisen varautumisen merkitystä kokonaisturvallisuuden mallin mukaisesti. Kehitettävää on erityisesti turvallisuusosaamisessa ja varautumisen resursoinnissa.

Turvallisuuskomitea on seurannut vuonna 2015 julkaistun hybridiuhkaselvityksen pohjalta hybridiuhkiin varautumista. Kehitys on ollut myönteistä monella osa-alueella, muun muassa valmiuden paranemisessa ja tilannekuvan luomisessa.

TP-UTVA keskusteli myös Suomen ja Yhdysvaltojen välisestä yhteistyöstä turvallisuuden ja talouden alalla. Yhdysvallat on Suomelle tärkeä kumppani sekä maailmanlaajuisissa ja alueellisissa kysymyksissä että kahdenvälisesti. EU:n ja Yhdysvaltojen välisellä transatlanttisella yhteistyöllä on suuri merkitys Euroopan turvallisuuden ja vakauden kannalta. Suomelle on tärkeää edistää taloudellisia suhteita Yhdysvaltojen kanssa samalla kun vaikutetaan globaaliin kauppajärjestelmään osana EU:ta. Arktista yhteistyötä jatketaan Yhdysvaltojen luovuttaessa toukokuussa Arktisen neuvoston puheenjohtajuuden Suomelle.

Kokouksessa keskusteltiin lisäksi kansainvälistä kriisinhallintaa koskevista kysymyksistä. Suomi jatkaa aktiivista osallistumistaan kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin. Suomi osallistuu tällä hetkellä 12 sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon yhteensä noin 390 sotilaalla sekä 20 siviilikriisinhallintaoperaatioon noin 120 asiantuntijalla. Sotilaallisen kriisinhallinnan osalta määrä nousee jälleen noin 500 sotilaan tasolle 1.4.2017, kun Suomi korvaa Libanonin UNIFIL-operaatiossa ranskalaisen reservipataljoonan jääkärikomppanian. Päätös tästä tehtiin lokakuussa 2016 osana Suomen vastausta Ranskan marraskuun 2015 terrori-iskujen jälkeiseen avunpyyntöön. UNIFIL-operaatio on henkilömäärältään Suomen suurin tämänhetkinen kriisinhallintaosallistuminen. Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta linjasivat kokouksessa, että Suomi jatkaa osallistumista Välimeren EUNAVFOR MED Sophia ‑operaatiossa vuoden 2018 ajan nykyisellä, enintään 10 sotilaan panoksella. Lisäksi Suomi valmistautuu jatkamaan Irakin OIR-operaatiossa vuoden 2018 loppuun.

Lisätietoja: johtava asiantuntija Marja Liivala (Yhdysvallat), p. 0295 351 727, apulaisosastopäällikkö Timo Kantola (kriisinhallinta), p. 0295 351 477, ulkoasiainministeriö; yksikön johtaja Otto Saxén (kriisinhallinta), p. 0295 140 314, puolustusministeriö; pääsihteeri Vesa Valtonen, p. 0295 140 700, Turvallisuuskomitea