Kriisinhallintaoperaatiot, ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko ja Naton huippukokous esillä TP-UTVA:ssa

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 266/2016
17.6.2016

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat perjantaina 17. kesäkuuta Suomen osallistumisesta eräisiin kansainvälisiin kriisinhallintaoperaatioihin.

Vastauksena Ranskan marraskuussa 2015 esittämään avunantopyyntöön Suomi laajentaa osallistumistaan YK:n UNIFIL-operaatiossa Libanonissa noin 160 sotilaalla ajalla 1.4.2017–31.8.2018. Suomi vapauttaa ranskalaisjoukkoja operaation reservipataljoonasta korvaamalla ranskalaisen komppanian.

Suomi lopettaa osallistumisensa EU:n sotilaallisessa kriisinhallintaoperaatiossa EUNAVFOR Atalantassa vuoden loppuun mennessä sekä YK:n UNMOGIP‑sotilastarkkailuoperaatiossa 1.3.2017 mennessä. Pakistanin ja Intian välistä tulitaukoa valvovassa UNMOGIP-operaatiossa Suomi on toiminut vuodesta 1961. Somalian rannikon edustan meriliikennettä merirosvoukselta suojaavaan ja merialueen turvallisuutta edistävään EUNAVFOR Atalanta ‑operaatioon on osallistuttu vuodesta 2008.

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta viimeistelivät valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon, joka etenee valtioneuvoston yleisistunnon hyväksymisen jälkeen eduskuntaan. Kokouksessa käsiteltiin myös valmistautumista Naton huippukokoukseen Varsovassa heinäkuussa.

Lisätietoja: osastopäällikkö Jukka Salovaara, p. 0295 350 636, ulkoasiainministeriö; vanhempi osastoesiupseeri Hannu Teittinen (kriisinhallinta), p. 0295 140 317, puolustusministeriö