Kultarannan peruskorjauksen päävaihe on alkanut

Tasavallan presidentin kesävirka-asunnon Kultarannan peruskorjauksen päävaihe on alkanut 1. syyskuuta 2022. Peruskorjauksen seurauksena Kultarannan puisto ja päärakennus ovat pois käytöstä vuosina 2023–2024.

Kultarannan päärakennus Graniittilinna, puutarha ja puistoalue kunnostetaan vuoteen 2025 mennessä. Kunnostustöiden tavoitteena on tunnistaa, säilyttää ja mahdollisuuksien mukaan palauttaa Kultarannan puiston kulttuurihistorialliset arvot. Puiston rakennelmat restauroidaan 1900-luvun alun asuun, mutta 1960-luvun kulttuurihistoriallisesti merkittävät kerrokset säilytetään. Myös viheralueita ja kunnallistekniikkaa kunnostetaan ja uusitaan. Kunnostustöissä huomioidaan nykypäivän käytön ja ylläpidon asettamat vaatimukset.

Peruskorjauksen ensimmäisessä vaiheessa vuosina 2017–2020 on parannettu alueen kulkuväyliä, portti- ja pysäköintialuetta sekä rakennettu helikopterille laskeutumisalue ja uudistettu kunnallistekniikkaa. Kunnostustöitä on tehty kesäkauden ulkopuolella. Puutarhan ja päärakennuksen peruskorjauksen päävaihe toteutetaan vuosina 2023–2024, jolloin Kultaranta on pois käytöstä.

Hankkeen pääurakoitsija on Rakennustoimisto Laamo Oy.

Naantalissa Luonnonmaan saaressa sijaitseva Kultaranta on ollut Suomen tasavallan presidentin kesävirka-asuntona vuodesta 1922. Kultarannan päärakennuksen, vuonna 1916 valmistuneen Graniittilinnan rakennutti maanviljelysneuvos Alfred Kordelin. Edellisen kerran puutarha on kunnostettu 1960-luvulla ja Graniittilinnaa on korjattu viimeksi laajemmin niin ikään 1960-luvulla.

Lisätietoa peruskorjauksesta löytyy verkkosivultamme.