Kultarannan puutarhan ja päärakennuksen peruskorjaus

Kuva: Matti Porre/Tasavallan presidentin kanslia
Kuva: Matti Porre/Tasavallan presidentin kanslia

Kultarannan päärakennus, puutarha ja puistoalue kunnostetaan vuoteen 2025 mennessä. Ensimmäisessä vaiheessa vuosina 2017–2020 on parannettu alueen kulkuväyliä, portti- ja pysäköintialuetta sekä rakennettu helikopterille laskeutumisalue ja uudistettu kunnallistekniikkaa. Puutarhan ja päärakennuksen eli Graniittilinnan peruskorjauksen päävaihe toteutetaan vuosina 2022–2024. Puistoalueella kunnostetaan huvilarakennuksia sekä muita alueella olevia rakenteita. Alueelle on rakennettu uusia teknisiä rakennuksia mm. pumppaamo. Luotosaunan peruskorjaus valmistui toukokuussa 2023.

Puutarha ja päärakennus ovat valmistuneet 1910–20-luvuilla ja vaativat peruskorjausta. Edellisen kerran puutarha on kunnostettu 1960-luvulla ja Graniittilinnaa on korjattu viimeksi laajemmin niin ikään 1960-luvulla. Kultarannan kunnallistekniikka on elinkaarensa päässä ja puiston kasvillisuus vaatii uusimista. Päärakennuksessa joudutaan korjaamaan myös rakenteita, sillä kuntotutkimuksen mukaan niihin kerääntyy kosteutta.

Kunnostustyön tavoitteet

Kultarannan kunnostustöiden tavoitteena on tunnistaa, säilyttää ja mahdollisuuksien mukaan palauttaa Kultarannan puiston kulttuurihistorialliset arvot. Puiston rakennelmat restauroidaan 1900-luvun alun asuun, mutta 1960-luvun kulttuurihistoriallisesti merkittävät kerrokset säilytetään. Myös viheralueita ja kunnallistekniikkaa kunnostetaan ja uusitaan. Kunnostustöissä huomioidaan nykypäivän käytön, energiatehokkuuden ja ylläpidon asettamat vaatimukset.

Lähtökohtana ovat suojeluarvot: sekä puisto että alueella olevat rakennukset ja rakennelmat ovat suojeltuja joko asemakaavalla tai asetuksella. Alue on myös suojeltua rakennettua kulttuuriympäristöä eli RKY-aluetta.

Hankkeen aikataulu

Vuosina 2017–21 tarpeellisia kunnostustöitä on tehty kesäkauden ulkopuolella. Kesän 2022 Kultaranta oli normaalisti käytössä. Hankkeen päävaihe alkoi suunnitellusti 1.9.2022. Kultarannan päärakennus ja puisto ovat pois käytöstä kesät 2023–24.

Kuka hankkeen toteuttaa?

Hankkeen suunnittelijat on kilpailutettu julkisilla tarjouskilpailuilla. Kaikilta valituilta on edellytetty joko vähimmäisvaatimuksena tai valintaperusteena referenssejä vastaavista hankkeista, joissa kohteena on ollut suojeltu rakennus tai puisto.

  • Maisema-arkkitehtisuunnittelun toteuttajaksi on valittu Sitowise Oy
  • Rakennusten arkkitehtisuunnittelun toteuttajaksi on valittu ryhmittymä Trium Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy sekä Arkkitehtuuritoimisto Käpy ja Simo Paavilainen Oy
  • Insinöörisuunnittelu liittyy molempiin edellä mainittuihin. Kuntotutkimukset Ramboll Oy, LVIA-suunnittelu Granlund Oy, sähkösuunnittelu Rejlers Oy ja rakennesuunnittelu Ideastructura Oy

Rakennushankkeen pääurakoitsijaksi on valittu Rakennustoimisto Laamo Oy. Laamon tärkeimpinä aliurakoitsijoina hankkeessa ovat:

  • Puiston maanrakennus- ja viherurakan työt Terrawise Oy
  • LVIAS- ja sprinklerurakoiden työt Calto Oy

Perusparannushankkeen tilanne

Hanke on edennyt suunnitellusti. Luotosaunan peruskorjaus ja pumppaamorakennus ovat valmistuneet. Muiden rakennusten sisäpuoliset purkutyöt on tehty. Rakennusten lattiavalut ovat käynnissä ja lähes kaikki rakennukset ovat sääsuojattuja niiden julkisivukorjausten ollessa käynnissä. Merkittävimmät käynnissä olevat työvaiheet ovat tällä hetkellä Graniittilinnan luonnonkivijulkisivun kunnostustyöt, kasvihuoneiden kunnostus sekä koko puistoalueen maanrakennus- ja vihertyöt. Graniittilinnan sisäpuoliset työt jatkuvat ja pienempien huviloiden kunnostustyöt sekä niihin liittyvät LVIS-työt ovat käynnissä.

Mitä peruskorjaus maksaa?

Päävaiheen kunnostustöiden kustannusarviot ovat tarkentuneet suunnittelun ja rakentamisen edetessä. Tämän hetkinen arvio on n. 52 milj. euroa.

Kultarannan tilan pinta-ala on 54 hehtaaria ja siihen kuuluu lukuisia rakennuksia, kasvihuoneita sekä suuret hoidetut puistoalueet. Kultarannan keskeinen rakennus on puistojen ympäröimä Graniittilinna. Tasavallan presidentin käytössä tila on ollut vuodesta 1921.

Artikkelia päivitetään projektin edetessä. Viimeisin päivitys 23.8.2023.