Kysymyksiä ja kommentteja Kultaranta-keskusteluihin

Kultaranta-keskustelujen teemaan liittyviä kysymyksiä ja kommentteja kerättiin etukäteen sähköpostitse ja Facebookissa. Niitä lähetettiin kaikkiaan 92 kappaletta. Ennakkoon lähetettyjä kysymyksiä hyödynnetään Kultaranta-keskustelujen aikana työryhmissä.

Joka neljäs viesti käsitteli erilaisia uhkakuvia tai kommenteissa peräänkuulutettiin rauhanomaista yhteiseloa kansojen välillä. Noin joka viides liittyi Natoon – sen toimintaan tai Suomen mahdolliseen jäsenyyteen. Argumentteja esitettiin puolesta ja vastaan.

Suosittu teema oli myös Suomen turvallisuus ja puolustus. Viestit koskivat mm. puolustusvalmiutta, -budjettia ja puolustustarvikehankintoja. Suomen ulkopoliittiseen linjaan liittyneet kysymykset ja kommentit liittyivät mm. arvokysymyksiin (ihmisoikeudet, solidaarisuus), Suomen kansainvälisiin sitoumuksiin ja EU-politiikkaan. Hieman omana teemanaan nousi esiin ulkomaalaisten maakaupoista käyty keskustelu. Viesteissä kiiteltiin myös mahdollisuudesta osallistua keskusteluun ja toivotettiin työn iloa Kultarantaan.

Viestien kirjosta päätellen kansalaiset halusivat tuoda laajasti esille turvallisuuspolitiikkaan liittyviä asioita, jotka heitä huolettavat. Liikkeellä olivat niin asioita ammatikseen seuraavat ”turpo-narkkarit” kuin tavalliset, turvallisuuspolitiikasta kiinnostuneet kansalaiset.

Twitterissä keskustelua käydään samaan aikaan kuin Kultarannassa. Hashtagilla #kultaranta voit osallistua keskusteluun. 

Poimintoja keskusteluista

Copyright © Tasavallan presidentin kanslia

Copyright © Tasavallan presidentin kanslia

Uhkakuvat/rauhan peräänkuuluttaminen

Jani Blomqvist (Facebook): Mikä reserviläiskirjeen idea oikein oli, olemmeko valmistautumassa sotaan? Kansainvälinen tilanne Ukrainassa on jo äärimmäisen vakava ja tietyissä medioissa puhutaan jopa kolmannesta maailmansodasta. Uhkaako meitä suomalaisia sota vai muu sotilaallinen kriisi?

Nato

Anikki Klaver (Facebook): Kun kansainvälinen tilanne on se mikä, niin haluaisin että NATO-jäsenyydestä keskusteltaisiin aivan avoimin mielin. Aina löytyy niitä jotka haluaa sinne palkka-armeijaan mennä. Kaikki NATO-asiat selville?

Klaus Vastinesluoma (Facebook): Mitenkä NATO jäsenyys todellisuudessa muuttaa Suomen ulkopoliittista linjaa. Menetämme riippumattomuuden, mutta menetämmekö myös ulko- ja turvallisuuspoliittisen suvereniteetin. Mikä puolustusvoimiemme laajuus tässä tapauksessa on? Miten jäsenyys vaikuttaisi puolustuksemme budjetointiin?

Suomen turvallisuus & puolustus

Marko Suutari (Facebook): Saammeko todella pidettyä Puolustusvoimille luvatun lisärahoituksen yllä niin jotta voimme kehittää jo vanhenemassa olevaa kalustoa ja harjoittaa joukkoja uuden Taistelutapa 2015 mukaisesti, ettei käy niin kuin monasti on käynyt jotta nämä jää puheiden tasolle. Nyt käynnissä oleva Wihuri15 harjoitus on hyvä alku, mutta näitä pitää tulla lisää ja reilusti, muodostuuhan sodanajan joukkojemme rakenne 95 % reserviläisarmeijasta!

Anneli Pailakka (Facebook): Haluaisin tiedustella, kuinka Venäjän lisääntynyt aktiivisuus on vaikuttanut Suomen puolustuspoliittiseen ajatteluun. Entä käytännön tasolla, ovatko puolustusstrategiset painopistealueet muuttuneet?

Suomen ulkopoliittinen linja

Anonyymi (sähköposti): Tavalliselle kansalaiselle Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on epäselvä.  Selkeää strategiaa ei näyttäisi olevan ja Suomi elää Ruotsin kanssa Naton ja Venäjän puristuksessa. Erityisesti Ukrainan kriisi on aiheuttanut suurta huolta Suomen linjasta ja turvallisuuspoliittisesta tilanteesta. Tuntuu siltä, että Suomi haluaisi olla yhteistyössä Naton kanssa mutta pyrkii samalla olemaan pyllistelemättä Venäjälle. Lisäksi fakta yhteisestä rajasta tekee kuitenkin sen, että naapureitten kanssa pitää tulla toimeen. Lisäksi Venäjä on Suomelle suuri mahdollisuus – kaupallisesti. Venäjän nykyisiä operaatioita ei kuitenkaan tule hyväksyä. Olemme siis puun ja kuoren välissä. Mikä on Suomen nykyinen linja? Se pitäisi selkeyttää kansalle.

Ulkomaalaisten maanomistus

Päivi Karjalainen (Facebook): Kysymys maan ja vesialueiden ulkomaalaisomistusten määrästä ja kommentti veden omistamiseen. Meillä ei ole kuulemma tietoa olemassa, kuinka paljon maa-alueita Suomessa on oikeasti ulkomaalaisten omistuksessa. Eikö olisi aika selvittää nämä alueet puolustuksen turvaamiseksi? Miksi ulkomaalaisomisteista ydinvoimaa aiotaan rakentaa Suomeen? Eikö se ole myös turvallisuusriski?