Myanmarin tilanne, Venäjä ja Suomen Nato-kumppanuus esillä TP-UTVA:ssa

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 516/2017
14.11.2017

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat tiistaina 14. marraskuuta Myanmarin Rakhinen osavaltion humanitaarisesta kriisistä. Erityisen huolestuttavia ovat raportit vakavista ihmisoikeusloukkauksista. YK:n arvion mukaan yli 600 000 ihmistä on paennut elokuun lopun jälkeen Myanmarista Bangladeshiin. Suomi vaatii muun kansainvälisen yhteisön rinnalla väkivallan lopettamista ja pakolaisten turvallisen paluun mahdollistamista kotiseuduilleen. Humanitaarisen avun perillepääsyn takaaminen ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen on ensiarvoisen tärkeää. Ihmisoikeusloukkaukset tulee selvittää ja niihin syyllistyneet saattaa vastuuseen.

Kokouksessa keskusteltiin myös Suomen ja Venäjän välisistä ajankohtaisista kysymyksistä. Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta saivat lisäksi ajankohtaiskatsauksen Suomen Nato-kumppanuuteen liittyen.

Lisätietoja: osastopäällikkö Jukka Salovaara, p. 0295 350 636, osastopäällikkö Kimmo Lähdevirta (Myanmar), p. 0295 351 746, ulkoasiainministeriö