Presidentin kynästä: Al-Hol, vielä kerran

Minulta on tämän päivän keskusteluissa kaivattu lisää kannanottoja asiassa. Moni näkyy toivovan tukea välikysymyskeskusteluun omalle linjalleen. Sitä en tee, ja syy on yksinkertaisen selvä: välikysymys on niin keskeinen sisäpolitiikan väline, ettei presidentti voi eikä hänen pidä yrittää vaikuttaa sen käsittelyyn.

On myös ihmetelty, miksen asetu tukemaan hallituksen al-Hol-linjausta. Syy on taas yksinkertaisen selvä: linjausta ei ole, sen hallitus tekee vasta lähipäivinä. Olen keskustellut niin entisen pääministeri Antti Rinteen kuin eilen pääministeri Sanna Marinin kanssa. Tilanne on moniulotteinen ja hallitus on selvästi ryhtynyt pohtimaan asiaa sen vaatimalla tavalla. Oma kantani on hallituksella tiedossa ja se riittää.

Itse asiassa kokonaiskuva lienee tällä hetkellä aika selvä. Lapsia Suomen tulee auttaa. Oikeudellisesta velvoitteesta on näköjään esitetty eriäviä näkemyksiä, mutta yhtä kaikki; moraalinen velvollisuus on ilmiselvä. Sama velvoite ei ulotu äiteihin, vaikka Suomen kansalaisina heillä on oikeus konsulipalveluihin.

Ongelma tulee, jos lapsen auttaminen estyy siksi, että tosiasialliseksi ehdoksi tulee äidin sisällyttäminen samaan apuun. Linjaus tästä on keskeinen, niin hallituksen päätöksessä kuin välikysymyksessä. Toistan, että oma mielipiteeni on hallituksen tiedossa, mutta en lähde sillä vaikuttamaan parlamentin työhön.

Toisin kuin konsulipalvelulain asiat, yleinen turvallisuus on presidentin toimivaltaa. Turvallisuudesta on nyt paljon puhuttu, mutta liian vähän syvemmin mietitty. Tätä keskustelua on syytä vielä käydä.

Muut Pohjoismaat ovat toistaiseksi tehneet enemmän kuin Suomi, noutamalla orpoja ja sairaan lapsen pois leiriltä. Mutta samalla niistä on kuultu tiukkoja vastustavia kantoja muiden leirillä olevien auttamisesta. Hyvin tiukkoja ovat myös monien Pohjoismaiden turvallisuutta lisäävät, jo säädetyt lait.

Suomi ei saa päätyä tilanteeseen, jossa turvallisuusriskien kohtelu on lievempää ja lainsäädäntömme väljempää kuin verrokkimaissa.

Turvallisuuskysymys on syytä selvittää perin pohjin ja riippumatta siitä, miten nyt esillä oleva tilanne ratkeaa. Olemmekin pääministeri Marinin kanssa sopineet yhteistoimista jatkossa.

Sauli Niinistö