Presidentin kynästä: Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa tehdään huolellisesti

Helsingin Sanomat väitti pääkirjoituksessaan 17. elokuuta sekä toimittaja Kari Huhdan analyysissa 14. elokuuta, että tekemäni aloite Itämeren lentoturvallisuuden parantamiseksi on synnyttänyt ”hämmennystä”. Lisäksi lehti katsoo, että tässä yhteydessä Suomen ulkopolitiikan toimintatavat eivät olisi olleet selkeitä.

Lentoturvallisuuden parantaminen on ollut vuosikausia esillä. Siitä on puhuttu sekä lännessä että idässä. Viime syksynä kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön ICAO:n Itämeren työryhmä teki lentoturvallisuudesta suositukset. Asia oli esillä myös tämän vuoden huhtikuussa Nato-Venäjä-neuvostossa.

Otin lentoturvallisuuden, etenkin transponderien käytön, esille Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa 1. heinäkuuta. Informoin asiasta tapaamisen jälkeen muun muassa Naton pääsihteeriä Jens Stoltenbergiä. Esitin asian myös Naton huippukokouksessa Varsovassa 8. heinäkuuta. Kaikille läsnä olleille valtionpäämiehille asia oli tuttu, eikä kukaan ilmaissut hämmennystä, kannatusta kylläkin. Myös lehdistötilaisuudessa Stoltenberg ilmaisi tyytyväisyytensä venäläisten valmiuteen lentoturvallisuuden parantamiseksi.

Myöhemmin heinäkuussa Venäjä esitti Nato-Venäjä-neuvostossa kutsun kokoukseen lentoturvallisuuden parantamiseksi. Kutsuja on oikeastaan kaksi:

  1. Venäjä kutsui Nato-maat sekä Suomen ja Ruotsin keskustelemaan lentoturvallisuudesta ja erityisesti transponderien käytöstä, ja nimesi sen ”Niinistön aloitteeksi”;
  2. Venäjä on lisäksi esittänyt kahdenvälisiä pyyntöjä, joiden sisällöstä en ole tarkkaan tietoinen, kun Suomi ei ole kutsua saanut.

Toimittaja Huhdan kirjoituksen mukaan aloite olisi yllättänyt myös Suomessa. Ei toki. Suomi muodosti kantansa jo joulukuussa 2015 hyväksyessään ICAO:n työryhmän yleiset periaatteet. Kuten olen jo aikaisemmin todennut, keskustelin lentoturvallisuudesta ja transpondereista venäläisten kanssa jo syksyllä.Tämä lentoturvallisuutta koskeva asia saatettiin hallituksen tietoon 23.12.2015 päivätyssä muistiossa.

Myös liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on pitänyt pitkään yllä keskustelua lentoturvallisuudesta ja erityisesti transpondereista.  Jo liikenneministerinä ollessaan vuonna 2014 ministeri Risikko otti asian esille. Asiasta on käyty useita keskusteluja. Pääministeri Sipilä otti transponderit esille eduskunnassa 21. kesäkuuta 2016, siis ennen tapaamistani presidentti Putinin kanssa, alustaessaan ulko- ja turvallisuuspoliittista selontekokeskustelua.

Kuten olen todennut, aloite lentoturvallisuudesta ei ollut uusi asia, siitä on ollut paljon puhetta, eikä se ole siksi voinut hämmentää ketään. Yhteistoiminta minun ja valtioneuvoston kesken tässä, kuten muissakin asioissa, on toiminut.
 

Sauli Niinistö