Presidentti Niinistö avasi Yhteisvastuukeräyksen: Ihmisillä halua auttaa ja osallistua

Kuva: Yle Kuvapalvelu/Jyrki Valkama

Kuva: Yle Kuvapalvelu/Jyrki Valkama

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö avasi perinteisen Yhteisvastuukeräyksen sunnuntaina 2. helmikuuta. ”Ihmisiltä löytyy vahvaa halua auttaa ja osallistua. Yhteistyöllä voimme saada paljon aikaiseksi läheisillemme, toisillemme”, presidentti Niinistö sanoi avauspuheessaan.

Tämän vuoden Yhteisvastuukeräyksellä tuetaan kotimaassa saattohoitoa. ”Meistä jokainen kohtaa ja kokee kuoleman monella eri tavalla oman, rajallisen elämänsä aikana. Mukanamme kulkevat muistot poismenneistä läheisistämme. Muistot tuntuvat lohdullisilta erityisesti silloin, jos läheinen on kuollut levollisena, ilman tarpeetonta kärsimystä, ja siihen valmistautuneena. Niin moni oman taipaleensakin varmasti toivoisi päättyvän. Juuri tästä saattohoidossa on kyse”, presidentti Niinistö sanoi.

Presidentin mukaan Suomesta löytyy saattohoidon vahvaa ja arvokasta osaamista, mutta erityisesti saattohoidon valtakunnallista saatavuutta voidaan parantaa. Yhteisvastuukeräyksellä tuetaan koulutusta ja verkoston luomista, joilla edistetään laadukkaan saattohoidon saatavuutta mahdollisimman lähellä kuolevan potilaan kotia. Koulutusta annetaan kuolevien parissa työskenteleville ammattilaisille sekä vapaaehtoisille.

”Kuolemasta ja kuolevan potilaan hoidosta ei ole helppo puhua. Mutta vain avoimesti keskustelemalla voidaan saattohoitoa kehittää. Laadukas saattohoito palvelee niin kuolevaa potilasta kuin hänen läheisiään ja tuo helpotusta myös hoitoon osallistuville”, presidentti Niinistö sanoi.

Yhteisvastuukeräyksen kansainvälisenä avustuskohteena on Kirkon ulkomaanavun ihmisoikeustyö Guatemalassa, mihin suunnataan pääosa keräyksen tuotosta. Tavoitteena on vahvistaa maan alkuperäisväestön tietoisuutta oikeuksistaan omaan kieleen, kulttuuriin, maahan ja palveluihin.  ”Suomi on vuosikymmenten ajan tehnyt pitkäjänteistä työtä ihmisten yhdenvertaisuuden toteutumiseksi niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Guatemalassa ihmisten epätasa-arvo on edelleen arkipäivää. Yhteisvastuukeräys on mukana vahvistamassa demokraattisempaa, tasa-arvoisempaa ja turvallisempaa yhteiskuntaa.”

Nyt 65. kerran järjestettävä kirkon Yhteisvastuukeräys kokoaa vuosittain noin 40 000 vapaaehtoista keräämään varoja apua tarvitseville. ”On hienoa, että Suomessa niin moni on löytänyt vapaaehtoistoiminnan. Vapaaehtoistoiminta vahvistaa yhteisvastuullisuutta ja yhteenkuuluvuutta. Vapaaehtoistyötä tekevät antavat, mutta myös saavat paljon”, presidentti Niinistö sanoi.