Presidentti Niinistö diplomaateille: Euroopan otettava enemmän vastuuta omasta turvallisuudestaan

Copyright © Tasavallan presidentin kanslia

Copyright © Tasavallan presidentin kanslia

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön mukaan Eurooppa on joutunut heräämään Ukrainan konfliktin ohella yhä suurempiin vaikeuksiin myös etelässä. ”Konfliktien kaarre ympäröi meitä. Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän rajut konfliktit ovat johtaneet alueellisiin katastrofeihin ja Eurooppaan ulottuviin seurausvaikutuksiin”, presidentti Niinistö sanoi ulkomaiden edustustojen päälliköille järjestetyillä diplomaattipäivällisillä Presidentinlinnassa 23. huhtikuuta.

Presidentin mukaan asioita on ajateltava uusiksi ja Euroopan on otettava enemmän vastuuta omasta turvallisuudestaan. ”[E]urooppa ei voi enää pohtia vain sitä, miten sen arvot ja mallit leviävät muualle, vaan myös sitä, miten näitä arvoja puolustetaan itse Euroopassa. Asetelma on paljon monimutkaisempi eivätkä 90-luvun itsestäänselvyydet ole enää sellaisia. ”

EU:n ja Venäjän välillä kuilu

Presidentti toisti huolensa EU:n ja Venäjän välisestä kuilusta, jonka repeäminen on jatkunut. Kysymys ei ole vain intresseistä, vaan myös periaatteista ja arvoista. ”Jo ennen Ukrainan kriisiä EU:n ja Venäjän suhteissa oli vaikeuksia ja useita asetelmia, joissa puhuimme toistemme ohitse tai tulkitsimme tapahtumia aivan vastakkaisista näkökulmista käsin. Jo peruslähtökohdat eriytyivät. Lännessä monet tulkitsivat Venäjän kehitystien lähentävän sitä länteen. Taisi kuitenkin käydä niin, että Venäjän käsitys omasta kehitystiestään muuttui matkan varrella. ”

Asetelma ei ole nopeasti käännettävissä, mutta viileälle analyysille ja vaiheittaiselle diplomatialle pitää olla aina tilaa, presidentti sanoi. Ensimmäinen askel ja lähtökohta on Ukrainan konfliktin hallinta ja ratkaisu. Myös kriisikehityksen valuminen uusille alueille on estettävä ja yhteistyötä ja yhteyksiä suojattava. ”Tämä koskee nähdäkseni sellaisia asioita kuin vaikkapa kansalaistason yhteydet ja vaikkapa arktinen yhteistyö, jossa yhteisiä intressejä on runsaasti. Vaikka nyt ei olekaan paluuta normaaliin, ei se tarkoita, että pitäisi ainakaan ympärilleen katsomatta jatkaa matkaa kohti epänormaalia.”

”Kolmanneksi näen merkityksellisenä sen, että yhteydenpitoa jatketaan Venäjän johdon kanssa vastuullisella tavalla. Kriisin oloissakin – ja erityisesti silloin – on keskusteltava. Mutta EU:n jäsenien kohdalla on oltava selvää, ettei tämä rapauta unionin keskinäistä solidaarisuutta tai yhteisten päätösten uskottavuutta”

Kultaranta-keskustelut jälleen kesällä

Presidentti Niinistö viittasi puheessaan myös juuri pidettyihin eduskuntavaaleihin. ”Vaalitulos on juuri sellainen kuin ääntään käyttäneet suomalaiset haluavat”, hän sanoi. ”Siinä korostuu eriävistä näkemyksistä huolimatta yhteisen vastuun sekä yhteistyön ja luottamuksen vaatimus. Niitä tarvitaan.”

Ulko- ja turvallisuuspolitiikasta on käyty vilkasta keskustelua, presidentti sanoi. ”Kukaan ei voi tätä keskustelua tukahduttaa sen enempää maan sisä- kuin ulkopuoleltakaan. Sana on vapaa, analyysi ja johtopäätökset ovat moninaisia. Vastuullinen valtiojohto toimii joka tapauksessa kaikissa oloissa niin, että linjasta sovitaan ja sitten sen mukaisesti toimitaan. Jos tarve vaatii, linjaa tarkistetaan – yhdessä.”

Kansallista keskustelua ulkopolitiikasta tullaan myös jatkamaan. ”Siinä tarkoituksessa järjestämme jälleen myös Kultaranta-keskustelut kesäkuun puolivälissä. Tulemme silloin puhumaan niin laajemmista kansainvälisistä näkymistä kuin omasta kansallisesta turvallisuudestakin.”

Kolmannet Kultaranta-keskustelut järjestetään presidentin kesävirka-asunnolla Naantalissa 14.-15.6.2015.