Presidentti Niinistö Euroopan neuvoston huippukokouksessa: Ukraina saa kaiken mahdollisen tukemme taistellessaan rauhan puolesta

Kuvat: Riikka Hietajärvi/Tasavallan presidentin kanslia

Kuvat: Riikka Hietajärvi/Tasavallan presidentin kanslia

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö osallistui Euroopan neuvoston huippukokoukseen Reykjavikissa 16.–17. toukokuuta 2023. Kokouksen tavoitteena oli vahvistaa Euroopan neuvoston toimintaa ihmisoikeuksiin, demokratiaan ja oikeusvaltiokehitykseen kohdistuvien uusien uhkien valossa sekä edistää tukea Ukrainalle.

Huippukokous alkoi tiistaina 16. toukokuuta avajaisistunnolla sekä Ukrainan tukemista käsittelevällä keskustelulla ja työillallisella. Suomen kansallisen puheenvuoron presidentti Niinistö piti huippukokouksen yleiskeskustelussa keskiviikkona 17. toukokuuta.

Puheenvuorossaan presidentti Niinistö totesi tuen Ukrainalle jatkuvan yhtä vahvana ja päättäväisenä kuin tähänkin asti. Huippukokouksen aikana tuli voimaan neuvoston piirissä neuvoteltu sopimus, jolla perustettiin kansainvälinen rekisteri tallentamaan Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen aiheuttamia vahinkoja. Suomi on yksi Haagiin perustettavan rekisterin perustajajäsenistä.

”Vahinko- ja vaaderekisterin perustamisen myötä Euroopan neuvosto on ottanut tärkeän askeleen kohti Venäjän vastuuvelvollisuuden varmistamista. Suomi tukee Ukrainan ja kansainvälisten instituutioiden vastuullisuuspyrkimyksiä myös vastedes”, presidentti Niinistö totesi.

Presidentti muistutti myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja sen tuomioiden täysimääräisen täytäntöönpanon merkityksestä: ”Meidän on pidettävä yllä maailman kattavinta ihmisoikeuksien suojelujärjestelmää. Se on puolustuksemme demokratian taantumista vastaan.”

Huippukokoukseen osallistuvalle suomalaismedialle presidentti mainitsi, että Euroopan neuvosto perustettiin toisen maailmansodan jälkeen puolustamaan ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta. ”Nyt vuosikymmenten jälkeen on tietysti melkoista, että me täällä samassa neuvostossa olemme tavallaan sodan keskellä. Mutta sitä tärkeämpää on pitää noista periaatteista kiinni.”

Presidentti Niinistö kertoi korostavansa huippukokouksessa myös globaalia kehitystä ja sitä, ettei menneisyyttä sekoitettaisi tämän hetken tapahtumiin. ”Nythän näyttää vähän siltä, että eräissä maissa katkerat historian kokemukset on kaivettu esiin ikään kuin yhdistettynä siihen, että tuetaanko Ukrainaa vai ei, tai tuomitaanko Venäjä tai ei. Ne ovat täysin erillisiä asioita.”

Presidentin ohjelmassa on kokouksen yhteydessä lisäksi useita kahdenvälisiä tapaamisia.

Reykjavikin huippukokous oli neljäs Euroopan neuvoston huippukokous sen perustamisen jälkeen vuonna 1949.