Presidentti Niinistö HeforShe-tilaisuudessa: ”Olen sitoutunut tekemään maailmasta paremman paikan naisille ja tytöille”

Presidentti Sauli Niinistö piti puheen HeforShe-tasa-arvotilaisuudessa. Kuva: heforshe.org.

Presidentti Sauli Niinistö piti puheen HeforShe-tasa-arvotilaisuudessa. Kuva: heforshe.org.

YK:n tasa-arvojärjestö UN Women julkaisi tasa-arvoraportin HeForShe-aloitteen kolmevuotispäivänä keskiviikkona 20. syyskuuta 2017 New Yorkissa.

”Tänään juhlistamme HeForShe-aloitteen saavutuksia”, presidentti Niinistö sanoi ja kiitti UN Womenia korvaamattomasta työstä naisten ja tyttöjen oikeuksien vahvistamiseksi.

”Olen iloinen siitä, että olen saanut olla mukana HeForShe Impact Champion -aloitetteessa ja osallistua tasa-arvoraportin laatimiseen. Se sisältää parhaita käytäntöjä eri elämänalueilta. Niitä on levitettävä laajalle alueelle ja kopioitava kaikkialla maailmassa”, presidentti Niinistö sanoi.

Presidentti Niinistö kuuluu tasa-arvokampanjan vaikuttajaryhmään, jonka jäsenet ovat sitoutuneet toimimaan sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi ja rohkaisemaan erityisesti miehiä ja poikia mukaan tasa-arvotyöhön. Vaikuttajaryhmä koostuu valtioiden ja hallitusten päämiehistä sekä yritysten ja yliopistojen johtajista.

Asevelvollisten koulutus osana tasa-arvotyötä

Presidentti Niinistö on sitoutunut kampanjassa erityisesti kolmeen asiaan: naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseen, naisten aseman parantamiseen talouselämän johtotehtävissä sekä naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevan toimintasuunnitelman toteuttamiseen. Raportissa Suomen tapaustutkimus keskittyi naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseen sekä varusmiehille annettavaan koulutukseen, joka ehkäisee lähisuhdeväkivaltaa.

”Sukupuolten tasa-arvon parantaminen on ollut määrätietoinen tavoite koko itsenäisyytemme ajan. Itse asiassa sukupuolten tasa-arvo on kansakuntamme perusarvo. Ilman sitä Suomesta ei yksinkertaisesti olisi tullut maata, joka se nyt on”, presidentti Niinistö sanoi.

Presidentti totesi samalla, että osuus väkivaltaa elämänsä aikana kokevista naisista on Suomessa aivan liian suuri.

”Pitäisi olla itsestään selvää, että naisilla on oikeus väkivallattomaan elämään. Suomella, kuten kaikilla mailla, on velvollisuus lopettaa kaikenlainen naisiin kohdistuva väkivalta, presidentti Niinistö sanoi.

Suomi panostaa erityisesti nuorten miesten naisiin ja tyttöihin kohdistaman väkivallan vähentämiseen. Esimerkkinä presidentti Niinistö nosti esille jokaiselle asevelvolliselle annettavan koulutuksen, jossa käsitellään vihanhallintaa ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyä. Koulutus tavoittaa vuosittain noin 21 000 miestä.

”Olen vakuuttunut siitä, että muuttamalla nuorten asenteita pääsemme lähemmäs tavoitettamme eli naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamista”, presidentti Niinistö totesi.