Presidentti Niinistö ja Nuoret Neuvonantajat keskustelivat vastuusta

Copyright © Tasavallan presidentin kanslia

Copyright © Tasavallan presidentin kanslia

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö tapasi Nuoret Neuvonantajat -ryhmän torstaina 22. lokakuuta 2015. Nuorten ryhmä tapaa päättäjiä ja antaa neuvoja ja mielipiteitä valtionhallinnon eri toimijoille lasten ja nuorten asioissa. Tapaamisessa oli mukana myös lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila.

Presidentti Niinistön kanssa nuoret keskustelivat erityisesti vastuusta. Presidentti kiitti nuoria heidän etukäteen lähettämistään näkemyksistä ja havainnoista. Nuoret pohtivat kirjoituksissaan muun muassa sosiaalisessa mediassa käytävää keskustelua ja sen luomia yksinkertaistuksia.

”Nykyään julkisesti ilmaistuja mielipiteitä on helppo lähettää kenen tahansa sosiaalisen median kautta. Kasvottomana anonyyminä kommentoiminen luo vaikutelman, ettei kirjoittajan tarvitse olla vastuussa kirjoituksistaan.” (Nuoren Neuvonantajan kirje presidentille)

Keskustelussa nuoret nostivat esille aikuisten kokeman luottamuksen lapsia ja nuoria kohtaan. Pohdintaa käytiin suojelun ja vastuunantamisen suhteesta. Muun muassa kouluissa voitaisiin lisätä hyvinvointia ja oppimista osallistamalla ja vastuuttamalla lapsia ja nuoria.

”Väitän että suomalaiset luottavat toisiinsa tavalla, joka monissa muissa maissa on kadonnut lähes kokonaan varsinkin kaupungeista. Minulle tämä on näkynyt siinä, että olen saanut peruskoulun alaluokilta lähtien kulkea itse oman koulumatkani Tampereen keskustan läpi ja liikkua muutenkin vapaasti.” (Nuoren Neuvonantajan kirje presidentille)

Koulukiusaaminen koettiin nuorten pohdinnassa vakavana ja heikosti ymmärrettynä asiana. Nuoret olivat valmiita ottamaan enemmän vastuuta ja toivoivat aikuisten esimerkkiä. Kouluterveyskyselyjen mukaan noin 70 prosenttia oppilaista yläkouluissa kokee, etteivät koulun aikuiset puutu kiusaamiseen.  

”Nuoret pystyvät ja heidän täytyy ottaa vastuuta elämästään esimerkiksi puuttumalla koulun käytävillä tapahtuvaan koulukiusaamiseen. Tietenkin jo koulun henkilökunnalla on tärkeä rooli näyttää tässä esimerkkiä, mutta jos koulun henkilökunta ei puutu tarpeeksi tehokkaasti kiusaamiseen, ottavat nuoret tästä esimerkkiä ja jättävät kiusaamisen myös huomiotta.” (Nuoren Neuvonantajan kirje presidentille)

Ennen keskusteluja presidentti ja nuoret katsoivat yhdessä videokoosteen (alla) Nuorten Neuvonantajien toimikaudesta 2014–2015.

Tapaamiseen osallistui 14 eri puolilta Suomea olevaa neuvonantajaa, jotka ovat iältään 16–21-vuotiaita. Ryhmän toimikausi on kaksi vuotta.

Copyright © Tasavallan presidentin kanslia

Copyright © Tasavallan presidentin kanslia

Copyright © Tasavallan presidentin kanslia

Copyright © Tasavallan presidentin kanslia