Presidentti Niinistö: Luotettavuus ja vakaus ovat Suomen valtteja ulkomaisia investoijia houkuteltaessa

Copyright © Tasavallan presidentin kansliaPresidentinlinnassa järjestetyssä seminaarissa alustivat liikenneministeri Merja Kyllönen (vas.), ympäristöministeri Ville Niinistö, työ- ja elinkeinoministeri Jyri Häkämies, tasavallan presidentti Sauli Niinistö sekä ulkoministeri Erkki Tuomioja. Copyright © Tasavallan presidentin kanslia

Viennin edistämisen tärkeys tunnustetaan. Tärkeää on kuitenkin houkutella myös investointeja Suomeen, sillä se luo työpaikkoja ja elävöittää taloutta, muistutti tasavallan presidentti Sauli Niinistö torstaina 4. lokakuuta 2012 järjestetyssä talousseminaarissa.

”Suomi sijoittuu kärkipäähän lähes kaikissa kilpailukykytutkimuksissa. Suomalainen toimintaympäristö ’bisneksen tekemiselle’ on huippuluokkaa, mutta paradoksaalista on, ettei tämä heijastu Suomeen suuntautuvien investointien määrään”, presidentti Niinistö harmitteli Presidentinlinnassa järjestettyyn seminaariin kutsutuille puolensadalle yritysedustajalle.

Presidentti listasi esimerkkejä, joita hänen mielestään tulisi ulkomaalaisille investoijille korostaa: yhteiskuntamme on vakaa, rauhallinen ja turvallinen, ja Venäjän-markkinat ovat lähellä ja helposti saavutettavissa. Lisäksi Itämeren alue tarjoaa synergiaetuja kansainväliselle liiketoiminnalle.

”Ja lopulta luottamus on se pohja, jolle kaikki kanssakäyminen perustuu”, presidentti Niinistö korosti. ”Suomalaiset eivät ehkä puhu paljon, mutta me pidämme sen, mitä olemme luvanneet.”

Liiketoimintaympäristössämme on kehitettävää

Presidentti Niinistö toivoi, että maailmalla tiedostettaisiin suomalaisen yhteiskunnan edut investointien kohteena – minkä esilletuomiseen ovat tähdänneet muun muassa Suomen maabrändi ja Team Finland (työ- ja elinkeinoministeriön laatima toimintamalli, joka tähtää ulkomaisten investointien ja pääomien houkuttelemiseen).

Copyright © Tasavallan presidentin kansliaCopyright © Tasavallan presidentin kanslia

”Nämä ovat oikeansuuntaisia askelia”, Niinistö totesi, ”mutta teollisuus- ja kauppapolitiikan saralla on epäilemättä seikkoja, joissa voimme liiketoimintaympäristöämme edelleen kehittää.”

Tasavallan presidentin alustuksen jälkeen työ- ja elinkeinoministeri Jyri Häkämies esitteli edellispäivänä, torstaina 3. lokakuuta, julkaistun Team Finland -strategian ulkomaisten investointien edistämiseksi.

”Esityksessä asetetaan tavoitteeksi, että Suomi ylittää EU:n keskimääräisen tason suorien ulkomaisten investointien kannassa prosentteina suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2020 mennessä”, Häkämies kertoi.

Vuonna 2011 ulkomaisten investointien kanta Suomessa oli hieman yli 60 miljardia euroa eli 32 prosenttia bruttokansatuotteesta. Euroopan unionin keskiarvo on 42 prosenttia.

”Tavoitteen saavuttaminen edellyttää investointivirran saamista pysyvälle kasvu-uralle.”

Presidentti Niinistön ja ministeri Häkämiehen jälkeen puheenvuoron käyttivät ulkoministeri Erkki Tuomioja, ympäristöministeri Ville Niinistö ja liikenneministeri Merja Kyllönen.

Valtiovallalta toivottiin proaktiivisuutta

Alustuksia seuranneissa kysymyksissä ja kommenteissa Suomeen investoineiden yritysten edustajat nostivat esiin muun muassa Venäjä-yhteistyön ja kaivosteollisuuden toimintaedellytykset. Lisäksi esiin nousi toive valtiovallan proaktiivisuudesta investoijien suuntaan tapahtuvassa yhteydenpidossa.

Seminaarin päättäneessä puheenvuorossaan tasavallan presidentti Sauli Niinistö korosti toistamiseen suomalaisen yhteiskunnan vakautta ja luotettavuutta. ”Uskon, että se on keskeinen vahvuutemme kaikessa pitkään aikajänteeseen tähtäävässä liiketoiminnassa.”