Presidentti Niinistö luovutti Millennium-teknologiapalkinnon

Copyright © Tasavallan presidentin kanslia

Professori Stuart Parkin sai Millennium-teknologiapalkinnon sen suojelijalta presidentti Sauli Niinistöltä 7. toukokuuta. Copyright © Tasavallan presidentin kanslia

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö luovutti vuoden 2014 Millennium-teknologiapalkinnon professori Stuart Parkinille keskiviikkona 7. toukokuuta. Professori Parkin sai palkinnon tunnustuksena innovaatioistaan, jotka ovat mahdollistaneet magneettisten muistien tallennuskapasiteetin lisäämisen tuhatkertaiseksi. Keksinnöt ovat edistäneet suurten palvelinkeskusten ja pilvipalveluiden, sosiaalisten verkostojen sekä musiikin ja elokuvien verkkolevityksen kehittymistä.

”Innovaatiot eivät ilmesty tyhjästä. Ne edellyttävät tutkijoiden kovaa työtä ja uteliasta asennetta. Yhtä tärkeä edellytys on ympäröivän yhteiskunnan toiminta ja tuki”, presidentti Niinistö sanoi Millennium-paviljongilla pitämässään puheessa. ”Suomessa panostamista huipputason tieteeseen, tutkimukseen ja teknologiaan on pidetty äärimmäisen tärkeänä. Maamme menestyksekäs koulutusjärjestelmä ja korkeasti koulutettu työvoima ovat ensiarvoisen tärkeitä tekijöitä korkeatasoisen tutkimuksen edistämisessä.”

”Haluan myös korostaa, että tiede, tutkimus ja teknologia edistävät demokratiaa ja tasa-arvoa yhteiskunnassa. Millennium-teknologiapalkinto on edistänyt näitä arvoja menestyksekkäästi jo vuosikymmenen ajan.”

Presidentti Niinistön mukaan kohtaamme samat haasteet ympäri maailmaa: ilmastonmuutoksen ja liiallisen väestönkasvun. ”Tiedemaailmassa tehdään uraauurtavaa työtä näiden ja muiden ihmiskunnan haasteiden ratkaisemiseksi.  Juhlistakaamme siis tänään tiedettä ja tiedemiehiä, heidän saavutuksiaan ja läpimurtojaan.”

Millennium-teknologiapalkinto jaetaan uraauurtavasta teknologisesta innovaatiosta, jota parantaa ihmisten elämänlaatua kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. Tasavallan presidentti on palkinnon suojelija.

Copyright © Tasavallan presidentin kanslia

Presidentti Niinistö ja professori Parkin sekä Millennium-palkinto. Copyright © Tasavallan presidentin kanslia