Presidentti Niinistö Rovaniemellä: ”Vielä on mahdollista pelastaa arktinen alue”

Photo: Arctic Biodiversity Congress / Mike Muzurakis

Photo: Arctic Biodiversity Congress / Mike Muzurakis

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vieraili Rovaniemellä tiistaina 9. lokakuuta 2018. Ympäristöpainotteinen päivä alkoi arktisen luonnonsuojelun suurtapahtumalla, arktisella biodiversiteettikongressilla, jonka presidentti Niinistö avasi. Puheessaan presidentti Niinistö korosti ilmastonmuutoksen hillitsemisen tärkeyttä: ”Ilmastonmuutos ei saa olla otsikoissa vain silloin kun sitä koskeva raportti julkaistaan. Sen on oltava tehtävälistamme kärjessä koko ajan. Ilmastonmuutoksen hillitseminen on meidän vastuumme tulevia sukupolvia kohtaan.”

Presidentti Niinistö totesi mustan hiilen, noen, olevan erityisen merkittävää arktisen jääpeitteen kohtalolle. ”Sulaminen kiihtyy heti, kun mustaa hiiltä tippuu valkoiselle lumelle. Nokipäästöjen vähentäminen on nopein tapa hidastaa niitä muutoksia, joita arktisella alueella parhaillaan tapahtuu.”

Presidentti alleviivasi viestinsä vakavuutta sanomalla, että ”jos menetämme Arktiksen, menetämme koko maailman.” Hän sanoi kuitenkin, että toivoa on. ”Meillä on edelleen mahdollisuus pelastaa arktinen alue ja pelastaa maailma, mutta emme voi enää hukata aikaa.”

Arktisen luonnon suojelua ja kestävää käyttöä käsittelevä kongressi on osa Suomen kaksivuotista Arktisen neuvoston puheenjohtajuuskautta.

Tarvitseeko tuota asiaa ollenkaan?

Presidentti Niinistö jatkoi ilmastonmuutoksesta puhumista tavatessaan rovaniemeläisiä Sampokeskuksessa. Hän kertoi ajattelevansa ostoksilla käydessään nykyään pikemminkin hankinnan arvoa kuin hintaa.

”Useammin nyt huomaa miettivänsä, että tarvitseeko tuota asiaa ollenkaan ja että onko joku hankinta sellainen, joka kannattaa tehdä pikemmin kuin se toinen  – puhtaasti ympäristösyistä johtuen.” Presidentti korosti, ettei arvovalinta välttämättä tule kalliimmaksi, eikä oman kuluttamisensa tarkkailun tarvitse olla rasittavaa tai rajoittavaa.

Tervehdyksen jälkeen Lapin Kansan päätoimittaja Antti Kokkonen haastatteli presidenttiä – jälleen paljolti ilmastonmuutokseen ja sen vastaisiin kansallisiin ja kansainvälisiin toimiin liittyen.

Tiedettä ja taloutta

Lapin yliopiston Arktisessa keskuksessa presidentti Niinistö kuuli tutkimusprofessoreiden näkemyksiä ilmastotutkimuksesta. Keskustelua käytiin niin meren pinnan noususta, arktisen luonnon muutoksista kuin siitä, kuinka Arktisella alueella sopeudutaan ilmastonmuutokseen. Yhtenä viestinä oli, että tietoa on kyllä tarpeeksi, mutta välinpitämättömyys estää toiminnan.

Suosiolan voimalaitoksella presidenttiä perehdytettiin kiertotalouden innovaatioihin. Voimalaitoksella on tuhkarakeistamo, jossa valmistetaan energiantuotannon tuhkasta lannoitevalmisteita. Lisäksi yhtiöllä on rakenteilla maailmankin mittakaavassa ainutlaatuinen lietteenpolttolaitos.

Palomiehillä tarvittavaa henkeä

Rovaniemen viimeisenä vierailukohteena oli Saarenkylän paloasema, jossa presidentti tapasi Ruotsin maastopalojen sammutustöihin osallistuneita suomalaisia. Presidentti Niinistö kuuli pelastushenkilöstön kokemuksia ja kiitti heitä: ”Juuri semmoista henkeä, jota tässä maassa tarvitaan.”

Kuvia Flickrissä