Presidentti Niinistö: Sairaanhoitajat tietävät miten Suomi voi

Copyright © Tasavallan presidentin kanslia

Presidentti Niinistö avasi Sairaanhoitajapäivät Helsingin Messukeskuksessa 12. maaliskuuta. Copyright © Tasavallan presidentin kanslia

”Suomalainen sairaanhoitaja on hyvin koulutettu, motivoitunut ja hän omistautuu työlleen”, tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoi Sairaanhoitajapäivien avajaisissa torstaina 12. maaliskuuta. Sairaanhoitajan työtä arvostetaan ja on arvostettu läpi vuosikymmenten, presidentti sanoi. ”Vaikka työtehtävien luonne on muuttunut uusien vaatimusten ja teknologian kehittymisen myötä melkoisella vauhdilla, sairaanhoitajien ammattikunta on aina pitänyt yllä vahvasta ammattitaIdostaan.”

Sairaanhoitaja tekee työtään keskellä suomalaista arkea. ”Teille kertyy myös valtava määrä tietoa siitä, mitä ihmiselle kuuluu ja miten Suomi voi. Olisikin tärkeää, että tietonne tulisi hyödynnetyksi ja sitä voitaisiin tehokkaasti vaihtaa muiden viranomaisten kesken potilaiden ja asiakkaiden parhaaksi”, presidentti sanoi.

Sairaanhoitajan työ on raskasta ja siinä joutuu kohtaamaan ihmiselämän kaikki ulottuvuudet, presidentti sanoi. ”Työssä jaksaminen on asia, josta työyhteisöissä on kannettava erityistä vastuuta. Työyhteisön tuki toinen toisilleen on korvaamatonta juuri niissä ammateissa, joissa asioita ei voi jakaa työpaikan ulkopuolella.”

Sairaanhoitajaliitto on tehnyt hoitotyön kehittämisen lisäksi merkittävää työtä tasa-arvoisen työelämän eteen. ”Tehdyn työn tulokset näkyvät nyky-Suomessa myös muilla työelämän alueille sekä ylipäätään naisten osallistumisessa työelämään. Valmiiksi tasa-arvo työelämässä ei vielä ole kuitenkaan tullut. On koko yhteiskunnan etu, että niin naisten kuin miesten kyvyt saadaan täyteen käyttöön.”

Hyvän ja potilaslähtöisen hoitotyön edistäminen on liiton tavoite ja puhuttaa meitä kaikkia, presidentti Niinistö sanoi. Sote-uudistuksen tavoite yhdenvertaisesta, asiakaslähtöisestä ja laadukkaasta palvelusta näkyy juuri sairaanhoitajien arjessa. ”Kannamme kaikki huolta terveyspalveluiden laadusta ja saatavuudesta ikääntyvässä Suomessa.”

Copyright © Tasavallan presidentin kanslia

Tasavallan presidentin seurassa Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Merja Merasto (vas.) ja Suomen Messujen toimitusjohtaja Anne Vepsäläinen (oik.). Copyright © Tasavallan presidentin kanslia