Presidentti Niinistö tapasi Akavan opiskelijoiden edustajia

Presidentti Niinistö tapasi Akavan opiskelijoiden edustajia etäyhteydellä Mäntyniemestä. Kuva: Tasavallan presidentin kanslia

Presidentti Niinistö tapasi Akavan opiskelijoiden edustajia etäyhteydellä Mäntyniemestä. Kuva: Tasavallan presidentin kanslia

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö tapasi Akavan opiskelijoiden valtuuskuntaa perjantaina 16. lokakuuta 2020. Videotapaamisessa keskusteltiin erityisesti nuorten työllisyydestä ja sukupolvipolitiikasta.

Videotapaamiseen osallistuivat Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja Maria Jokinen, varapuheenjohtaja Sara Salonen ja neuvoston jäsen Veera Nyfors. He kertoivat presidentille esimerkiksi koronaviruksen vaikutuksista korkeakoulusta valmistuneiden työllisyystilanteeseen. Työttömyys on kasvanut maaliskuun jälkeen vastavalmistuneilla, millä on ollut vaikutusta muun muassa heidän tulevaisuudenuskoonsa.

Lisäksi tapaamisessa keskusteltiin sukupolvien välisen vuoropuhelun tarpeesta. Eri ilmiöt kuten koronavirus ja ilmastonmuutos vaikuttavat usein eri sukupolvien edustajiin eri tavalla, sillä lähtökohdat ja kokemukset ovat usein erilaiset. Akavan opiskelijat kertoivatkin tunnistaneensa tarpeen tiivistää keskusteluyhteyttä eri sukupolvien välillä, jotta keskustelun kärjistymistä voitaisiin paremmin ehkäistä.

Presidentti Niinistö kertoi myös viime päivinä miettineensä sukupolvikokemuksia ja niiden vaikutuksia ajatteluumme. Hänen mukaansa ihmisten kanssakäymisen edellytys on, että tuntisimme paremmin toistemme lähtökohtia.

Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö, johon kuuluu 36 jäsenliittoa. Akavan opiskelijoiden valtuuskunta on Akavan hallituksen alainen toimielin ja sen tavoitteena on tuoda opiskelijanäkökulmaa päätöksentekoon ja toimia akavalaisten opiskelijoiden äänenä Akavan ulkopuolella. Valtuuskunnassa ovat edustettuina kaikki Akavan jäsenjärjestöt, joilla on opiskelijatoimintaa.