Presidentti Niinistö tapasi Ikäinstituutin edustajia

Copyright © Tasavallan presidentin kanslia

Copyright © Tasavallan presidentin kanslia

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö tapasi Ikäinstituutin johtaja Päivi Topon, ohjelmajohtaja Elina Karvisen ja koordinaattori Pirjo Kalmarin perjantaina 18. syyskuuta Presidentinlinnassa.

Tapaamiseen osallistuivat myös Ikäinstituutin koordinoiman Voimaa vanhuuteen –ohjelmaan ohjausryhmän jäsen Jaakko Tuomi sekä ohjelmaan osallistuvat  Saara Huotari ja vertaisohjaajana toimiva Helmi Leimu.

Keskusteluissa olivat esillä iäkkäiden ihmisten yhdenvertaiset liikuntamahdollisuudet, liikunnan merkitys kokonaishyvinvoinnille ja Voimaan vanhuuteen -liikuntaohjelman avulla saadut hyvät tulokset. Saara Huotari ja Helmi Leimu toivat esille omia kokemuksiaan ohjelmasta. Liikunnan lisäksi ohjelman kautta saadaan myös seuraa ja virikettä sekä mielelle että muistille.

Kaikkiaan ohjelmassa on koulutettu 1000 vapaaehtoista seniorikansalaista liikunta- ja ulkoilutoiminnan vetäjiksi. Valtakunnallisen ohjelman päämääränä on edistää kotona asuvien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua terveysliikunnan avulla. Voimaa vanhuuteen -liikuntaan on osallistunut 22 000 kohderyhmän iäkästä ihmistä.

Ikäinstituuttia ylläpitää säätiö, joka perustettiin vuonna 1971 edistämään hyvää vanhuutta. Yhteistyökumppaneita ovat vanhusalan, kansanterveystyön, sosiaalialan ja liikunta-alan valtakunnalliset järjestöt sekä julkinen sektori.